Formas

Sverige

Om Formas

Forskningsrådet Formas fokuserar på en hållbar framtid. För att åstadkomma ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle behövs bland annat grundforskning, behovsmotiverad forskning och åtgärder för att sprida resultaten. Formas är ett statligt forskningsråd, med uppdrag att stödja forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet. Vi är omkring 45 anställda och har vårt kontor i centrala Stockholm.

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?