Compass human resources group

Sverige

Om Compass human resources group

Compass har sedan 1982 arbetat med att stärka våra uppdragsgivares konkurrenskraft genom att medverka till att rätt medarbetare och styrelseledamöter väljs ut och rekryteras. Compass erbjuder också kvalificerade tjänster inom organisations-, ledar- och medarbetarutveckling. Det är människor som åstadkommer resultat och därför är det av avgörande betydelse att lyckas med att attrahera, välja ut och utveckla rätt personer.

1 jobb med Compass human resources group