Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Sverige

Om Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?