Kammarkollegiet

Sverige

Om Kammarkollegiet

Kammarkollegiet förvaltar drygt 170 miljarder kronor åt mer än 400 kunder. Vi representerar Allmänna arvsfonden och avvecklar dödsbon där fonden är arvinge, förvaltar fondens medel och föreslår vilka projekt som ska få Arvsfondens stöd. 

Kammarkollegiet effektiviserar den offentliga förvaltningen genom att ingå ramavtal, vi auktoriserar tolkar och för allmänhetens talan i miljöprocesser.
Kammarkollegiet fastställer resegarantier och försäkrar hela den statliga verksamheten i Sverige. Även studenter är försäkrade via oss. Detta för att nämna några av dryga 30 olika uppdrag vi har från regeringen.

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?