Valmyndigheten

Sverige

Om Valmyndigheten

Valmyndigheten är central förvaltningsmyndighet för val och ansvarar för att planera och samordna genomförandet av allmänna val och folkomröstningar. Myndigheten har också uppgifter inom ramen för Europeiska unionens medborgarinitiativ. Myndigheten leds av en nämnd. Mer information om verksamheten finns på Valmyndighetens webbplats, www.val.se.

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?