Kungliga musikaliska akademien

Sverige

Om Kungliga musikaliska akademien

Kungl. Musikaliska akademien främjar svenskt musikliv bland annat genom insatser på det konstnärliga, musikvetenskapliga, musikpedagogiska och kulturpolitiska området liksom även genom program- och publikationsverksamhet, utdelande av priser och stipendier samt förvaltning av fonder med ändamål inriktade mot musiklivet. Akademien bedriver också projektverksamhet på skilda områden, ofta med internationell räckvidd. Akademien har ett kansli med 7 anställda.

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?