Pensionsmyndigheten

Sverige

Om Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten svarar för viktiga samhällsuppdrag genom att administrera hela den allmänna pensionen och betala ut pension till alla våra pensionärer samt informera om pensionen. Vi är en modern utvecklingsorienterad myndighet med stort fokus på att utnyttja ny teknik och digitalisering och vi sätter hela tiden kunden dvs. pensionssparare och pensionärer, i centrum. Att myndigheten har tillfredsställande intern styrning och kontroll över beslut och utbetalningar är en självklarhet. 

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?