Socialstyrelsen

Sverige

Om Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är en statlig myndighet med en bred verksamhet som rör socialtjänst, funktionshindersfrågor och hälso- och sjukvård. Verksamheten riktar sig till personal, ansvariga och beslutsfattare inom dessa områden men också till enskilda som ansöker om behörighet och till organisationer som ansöker om statsbidrag.

1 jobb med Socialstyrelsen