Socialstyrelsen

Sverige

Om Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är en statlig myndighet med en bred verksamhet som rör socialtjänst, funktionshindersfrågor och hälso- och sjukvård. Verksamheten riktar sig till personal, ansvariga och beslutsfattare inom dessa områden men också till enskilda som ansöker om behörighet och till organisationer som ansöker om statsbidrag.

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?