Sveriges regering

Sverige

Om Sveriges regering

Regeringens utlysningar
Regeringen styr Sverige och är drivande i arbetet med att förändra våra lagar, och påverkar på så vis utvecklingen i vårt samhälle. Till sin hjälp i arbetet har regeringen Regeringskansliet och statliga myndigheter. Svensk förvaltning består av drygt 200 myndigheter. Myndigheterna är regeringens viktigaste instrument för att genomföra sin politik. Regeringen beslutar om anställning av myndighetschefer, överdirektörer och länsråd samt tillsättningar av styrelser och insynsråd.

På den här sidan listas de utlysta anställningar som tillsätts av regeringen. I annonsen finns anvisningar om hur du ansöker.

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?