Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB

Sverige

Om Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB

Vakin, Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB, är ett kompetensbolag som ansvarar för vatten och avlopp samt avfall och återvinning inom Umeå och Vindelns kommuner. Vi är omkring 130 medarbetare och bolaget omsätter drygt 300 miljoner kr/år. Verksamheten, som är taxefinansierad, bedrivs inom två avdelningar: Vatten & Avlopp samt Avfall & Återvinning. Vakin såg dagens ljus den första januari 2016. Bolaget bemannas av tidigare personal från UMEVA samt Vindelns kommun. Varje dag gör våra medarbetare skillnad i livsmiljön för drygt 125 000 personer. Besök gärna www.vakin.se.

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?