Tekniska högskolan i Jönköping

Sverige

Om Tekniska högskolan i Jönköping

Tekniska Högskolan är en av fyra fackhögskolor vid Jönköping University. Vi erbjuder attraktiva tekniska utbildningar på grund- och avancerad nivå och bedriver avancerad forskning inom en rad teknikområden. Tekniska högskolan har examensrättigheter för forskarutbildning inom den övergripande inriktningen industriell produktframtagning. Genom samverkan utvecklar vi ny teknik och sprider ny kunskap för att stärka företags konkurrenskraft. Hos oss arbetar du nära dina kollegor i en internationell miljö med stora möjligheter att påverka och utvecklas.

Avdelningen för produktutveckling bedriver forskning och utbildning vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom områden som Produktutveckling, Industriell design, Industriell produktion, Industriell ekonomi, Datorstödd konstruktion och Simulering och optimering. Avdelningen ansvarar för fyra utbildningsprogram vid Campus i Jönköping. Dessutom ansvarar avdelningen för två utbildningsprogram lokaliserade i Nässjö och Värnamo.x

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?