Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Sverige

Om Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum är en forsknings- och utvecklingsstiftelse. Huvudmän är Stockholms stad och Stockholms läns landsting. Ämnesområden som ligger i fokus är äldreomsorg, äldrevård, hälsofrämjande insatser för äldre och insatser för äldre med stora och sammansatta behov. Uppdraget är att ta fram kunskap och bidra till utveckling och lärande i dessa ämnen.

1 jobb med Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Prenumerera på jobb via e-post