Statens Offentliga utredningar

Sverige

Om Statens Offentliga utredningar

På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.

2 jobb med Statens Offentliga utredningar

Prenumerera på jobb via e-post