KK-stiftelsen

Sverige

Om KK-stiftelsen

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) är en stiftelse vars mål är att stödja forskning och kompetensutveckling vid svenska lärosäten, i syfte att stärka Sveriges konkurrenskraft. Målgruppen är universitet och högskolor som har inrättats 1977 eller senare. De projekt som KK-stiftelsen stödjer skall utföras i nära och djup samverkan mellan lärosäte och näringsliv. Sedan starten 1994 har stiftelsen delat ut mer än 9 miljarder kronor och startat sammanlagt 2500 projekt. Stiftelsen, som har sitt säte i Stockholm, har 14 anställda. Till detta kommer ett stort antal personer som är engagerade i expertgrupper och andra rådgivande organ kopplade till stiftelsen.

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?