Upplandsmuseet

Sverige

Om Upplandsmuseet

Stiftelsen Upplandsmuseet har det regionala museiansvaret i Uppsala län med ett 60-tal anställda som arbetar med många olika uppgifter och projekt. Verksamheten är organiserad i åtta avdelningar med varsin chef. Museet omsätter drygt 45 miljoner per år. Huvudmän för stiftelsen är Region Uppsala och Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund. Museibyggnaden och kansli är centralt belägna i Uppsala. Läs mer på www.upplandsmuseet.se

1 jobb med Upplandsmuseet

  • Museichef Upplandsmuseet

    • Uppsala
    • Upplandsmuseet

    Som Museichef vid Upplandsmuseet blir din roll att stärka museet som samhällsresurs och besöksmål. Aktivt verka för en bred, tillgänglig