Statens geotekniska institut (SGI)

Sverige

Om Statens geotekniska institut (SGI)

Statens geotekniska institut är en myndighet och ett forskningsinstitut. Vi har ett övergripande ansvar för de geotekniska och miljögeotekniska frågorna i Sverige. I vårt uppdrag ingår att minska riskerna för ras, skred och stranderosion samt ett ansvar för FoU och kunskapsspridning inom efterbehandling av förorenade områden. En viktig del i arbetet är att anpassa samhället till nya risker och hot på grund av ett förändrat klimat.

Vi är en myndighet under Socialdepartementet som arbetar med forskning, rådgivning och information inom det geotekniska och miljögeotekniska området. Huvudkontoret ligger i Linköping och regionkontor finns i Malmö, Göteborg och Stockholm. SGI är en kunskapsintensiv myndighet under ständig utveckling med cirka 90 kompetenta medarbetare.

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?