Riksrevisionen

Sverige

Om Riksrevisionen

Riksrevisionen granskar all statlig verksamhet. Genom ett grundlagsskyddat oberoende granskar vi hur statliga medel används, rapporterar om brister och ger rekommendationer på lösningar för förbättrad effektivitet. Resultatet av vår verksamhet används som underlag för beslut, debatt och förändring. Riksrevisionens huvuduppgift är att granska hur effektiv den statliga verksamheten är. Det gör vi genom effektivitetsrevision och årlig revision. Riksrevisionen bedriver också internationell verksamhet.

Denna rekryterare annonserar inte för tilfället. Prova gärna vår sök jobb?