Chef Samhällsbyggnadsenheten, Länsstyrelsen, Nyköping

Plats
Nyköping (Kommun), Södermanland
Annonserat
den 28 februari 2017
Stängs
den 30 mars 2017
Ref:
112-1313-2017
Kontakta
Claudia Gardberg Morner
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Chef för Samhällsbyggnadsenheten

Ref: 112-1313-2017

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.

Vill du ta en central roll för en fungerande samhällsplanering och bidra till en hållbar utveckling i ett av Sveriges snabbast växande län?

Då erbjuder vi ett omväxlande arbete med stora möjligheter att påverka i en roll där du medverkar till utvecklingen av Södermanland!

Chefen för Samhällsbyggnadsenheten har tillsammans med sin enhet en central roll i att hantera några av regionens viktigaste utmaningar, då en stark inflyttning och befolkningstillväxt ställer krav på en framåtblickande och välfungerande samhällsplanering i länet.

Ansvarsområdet innefattar att arbeta med länets fysiska planering och verka för en god livsmiljö och en hållbar samhällsutveckling, där också regionens rika kulturmiljöer är viktiga. Ansvarsområdet innefattar även att arbeta i tidiga skeden för att minska risker samt förebygga och hantera kriser i samhället. Inom välfärdsområdet bedrivs ett viktigt arbete gällande social hållbarhet och tillväxt. Det omfattar jämställdhets- och integrationsfrågor, förebyggande arbete gällande användning av alkohol, narkotika, doping och tobak samt att motverka våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.

Samhällsbyggnadsenheten består av fyra funktioner (Plan och bygg, Kulturmiljö, Beredskap och Välfärd) som var och en leds av en funktionschef.

Arbetsuppgifter
Som enhetschef har du ansvar för att planera, utveckla och samordna samhällsbyggnadsenhetens verksamhet och företräda Länsstyrelsen internt och externt. I uppdraget ingår också att, tillsammans med funktionschefer, leda enhetens dagliga verksamhet och arbetet med verksamhetsplanering, löpande uppföljning, personalplanering och ekonomi. Basen för arbetet som enhetschef är att genom funktionschefer ge ett gott stöd och goda förutsättningar för medarbetarna på enheten att verka utifrån uppsatta mål.

Chefen för samhällsbyggnadsenheten är en del av länsstyrelsens ledningsgrupp där ett gemensamt ansvar finns för hela myndighetens utveckling och för att driva arbetet mot vår gemensamma vision ”Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla!” För att nå visionen sätter Länsstyrelsen fokus på att möjliggöra byggande och investeringar, ta tillvara och utveckla länets värden, möjliggöra landsbygdens utveckling och ta tillvara mänskliga resurser.

Kvalifikationer och profil
Vi lägger stor vikt vid din förmåga att tänka strategiskt och vara utåtriktad. Du ska kunna vara drivande med ett helhetsperspektiv på frågorna och därmed vara en god företrädare för enhetens verksamhet både externt och internt. Du ska kunna se sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser och ha förmåga att anpassa ditt arbete utifrån att enheten ska ha en drivande roll i strategisk samverkan med kommuner och regionförbund.

Du förutsätts kunna leda och motivera genom att du skapar engagemang och delaktighet. Vi ser att du har ett tydligt och coachande ledarskap, som stimulerar andra att utvecklas. Det innebär att du tar ansvar för uppgiften och din verksamhet, samt driver strukturerade processer med fokus på mål och resultat.

Krav för tjänsten är att du har akademisk utbildning som är relevant för enhetens verksamhetsområde liksom ledar- och chefserfarenhet. Du har erfarenhet av att leda experter, viss kompetens inom enhetens sakområden samt erfarenhet från samhällsutvecklingsfrågor. Erfarenhet av verksamhets-, budget- och personalansvar och erfarenhet från offentlig verksamhet är en förutsättning för arbetet.

Meriterande är ledarutbildning och någon form av projektledarutbildning. Vi ser gärna att du har varit chef över chefer, samt har erfarenhet av projektekonomi, kvalitetsledning, myndighets- och tillsynsarbete samt samhällsplanering.

Körkort är ett krav och vi förutsätter datorvana.

Denna tjänst är säkerhetsklassad vilket innebär att du måste vara svensk medborgare och att registerkontroll kommer göras före en anställning.

Då ledningsgruppen är övervägande kvinnor ser vi gärna manliga sökanden.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningen är tillsvidare, med förordnande som enhetschef på tre år.

Läs mer om länsstyrelsen på vår hemsida www.lansstyrelsen.se/sodermanland.

Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling.

Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter en jämn könsfördelning och att främja mångfald bland medarbetarna. Då länet är ett finskt förvaltningsområde är det meriterande om du har kunskaper i finska. Det är även meriterande om du behärskar ytterligare ett språk.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Kontaktpersoner
Claudia Gardberg Morner
länsråd

Hans Hurtig
Saco
010-2234000

Rune van den Brink
ST
010-2234000

Liknande jobb

Liknande jobb