Verksamhetscontroller till Skolverket

Rekryterare
Plats
Stockholm (Stad) (SE)
Annonserat
den 6 mars 2017
Stängs
den 1 april 2017
Ref:
2017:379
Kontakta
Sofie Lundkvist
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är av god kvalitet i en trygg miljö. Vi stödjer på olika sätt alla skol- och verksamhetsformer inom skolväsendet i att lyckas med detta uppdrag. Skolverket har en ny organisation från den 1 april. Det innebär bland annat ett nytt processorienterat arbetssätt för att skapa bättre förutsättningar för verksamheten att bli mer effektiv. Ett annat led i det arbetet är mindre enheter för att möjliggöra ett närmare ledarskap. Skolverket erbjuder meningsfulla och stimulerande arbetsuppgifter samt ett omväxlande arbete med breda kontaktytor.

Avdelningen för verksamhetsstyrnings uppdrag och ansvar är att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig verksamhetsstyrning som utgår från en tydlig strategi och ett helhetsperspektiv som integrerar Skolverkets alla delar. Vidare ansvarar avdelningen för att skapa de bästa förutsättningarna för att kärnverksamheten ska kunna fokusera på sitt uppdrag. På avdelningen finns enheterna för HR, ekonomi, inköp och upphandling, internservice samt planering och beredning.

Enheten för Planering och beredning verkar myndighetsövergripande gällande ledning och styrning. Vid enheten leds, styrs och fördelas regleringsbrev, uppdrag, remisser, delningar m.m. Enheten ansvarar vidare för att leda arbetet med att utveckla myndighetens organisation och processer såsom att utarbeta och underhålla Skolverkets strategi och strategiska plan. Enheten leder och samordnar även arbetet med verksamhetsplanering och uppföljning, inklusive utarbetandet av resultatindikatorer, vilket medför att vi ständigt behöver analysera kärnverksamheten för att ha en aktuell bild av resursutnyttjandet i organisationen. Ytterligare en viktig uppgift för enheten är att genomföra kontinuerliga dialoger med regeringen och andra externa aktörer för att skapa förutsättningar för Skolverket på sikt. Andra åtaganden som åligger enheten är att leda myndighetens årsredovisning, riskhantering och framtagande av budgetunderlag. Enheten ansvarar även för återrapportering av värdegrundsfrågor och demokratifrågor utifrån Skolverkets uppdrag samt internationell samordning.

Enheten består idag av 11 medarbetare.

Enheten för Planering och beredning söker nu en verksamhetscontroller. Anställningen är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Tjänsten är placerad i Skolverkets lokaler i Värtahamnen.

Arbetsuppgifter
Skolverket kommer under kommande åren utveckla processerna kring strategisk styrning, verksamhetsplanering och uppföljning samt intern styrning och kontroll. Arbetet hålls ihop på enheten och kommer ske i samverkan med andra delar av organisationen. Enheten bygger för närvarande upp funktioner för utveckling av styrprocesser parallellt med ordinarie planeringsarbete med utgångspunkt i befintliga strukturer. Arbetet kommer ske i växelverkan och uppgifterna kan variera över tid.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att driva och samordna processerna kring:

 • verksamhetsplanering
 • verksamhetsuppföljning
 • intern styrning och kontroll

I arbetsuppgifterna ingår också att delta i arbetet med att utveckla övriga styrande processer inom myndigheten. Arbetet sker i samspel med myndighetens ledning och övrig ledningsgrupp. Utmärkande för arbetet på enheten är att arbetsuppgifterna varierar beroende på vilka frågor som är på agendan och ledningens behov av olika sorters underlag.

Kvalifikationer

Du har:

 • universitets- eller högskoleexamen med inriktning mot national - eller företagsekonomi, juridik eller statsvetenskap, alternativt annan inriktning som vi bedömer likvärdig
 • flerårig erfarenhet av att arbeta med verksamhetsstyrning (planering och uppföljning) på ledningsnivå inom statlig -eller kommunalverksamhet
 • erfarenheter av arbete med intern styrning och kontroll
 • erfarenhet av projektledning

Det är även meriterande om du har:

 • arbetat med att ta fram beslutsunderlag i form av verksamhetsövergripande analyser
 • erfarenhet av omvärldsbevakning inom exempelvis politik, ekonomi eller utbildning
 • arbetat i beslutsstödssystem, exempelvis Stratsys
 • erfarenhet av regeringens styrning av myndigheter
 • goda kunskaper i engelska i båda tal och skrift
 • erfarenhet av att arbeta med och utveckla riskanalysprocessen

Arbetet kräver att du har förmåga att arbeta både operativt och strategiskt gällande myndighetsövergripande processer, att du identifierar och genomför aktiviteter som styr i verksamhetens riktning samt ser på uppgifters långsiktiga betydelse och dess konsekvenser. Vidare har du förmåga att snabbt växla mellan olika frågor och har god förmåga att prioritera, planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Då arbetet innebär samarbete med många av Skolverkets avdelningar lägger vi stor vikt vid din förmåga att relatera till andra människor på ett lyhört och smidigt sätt och dela med dig av din kunskap för att nå verksamhetens mål.

Sista ansökningsdag är den 1 april 2017

Fackliga representanter: Peter Karlberg 08-527 331 67 (OFR/ST), Ulrika Lindmark (Saco) 08-527 331 53 och Maj Götefelt (OFR/LF) tel. 08-527 334 28.

I denna rekrytering har Skolverket redan tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt samtal från annonsförmedlare eller försäljare.

Kontaktpersoner
Sofie Lundkvist
Enhetschef
08-5273 3718
sofie.lundkvist@skolverket.se

Liknande jobb

Liknande jobb