Inspektör till Kemikalieinspektionen, Sundbyberg

Plats
Sundbyberg (Kommun), Stockholm
Annonserat
den 7 mars 2017
Stängs
den 24 mars 2017
Ref:
2.3.a-H17-03563
Kontakta
Annkristin Axén
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Kemikalieinspektionen söker två inspektörer

Arbetsplatsbeskrivning
Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt för att utveckla lagstiftning och andra insatser som främjar god hälsa och bättre miljö. Vi har tillsyn över reglerna för kemiska produkter och ämnen i varor och gör inspektioner. Vi granskar och godkänner bekämpningsmedel innan de får användas. Vårt miljökvalitetsmål är Giftfri miljö. Kemikalieinspektionen har 270 medarbetare och ligger centralt i Sundbyberg.

Avdelningen tillsyn och registratur ansvarar för operativ tillsyn, tillsynsvägledning och annat arbete relaterat till tillsyn enligt den lagstiftning Kemikalieinspektionen ansvarar för. Ansvar för hela myndighetens registratur och arkivfunktion samt för produktregistrets verksamhet ingår i uppgifterna, liksom skötseln av bekämpningsmedelsregistret, produktregistret och Kemikalieinspektionens dokument- och ärendehanteringssystem. I avdelningen finns två tillsynsenheter och en enhet för kemikaliestatistik och registratur.

Enheten tillsyn av bekämpningsmedel och varor ansvarar för operativ tillsyn, tillsynsvägledning och annat arbete relaterat till tillsyn av bekämpningsmedel och varor enligt den lagstiftning Kemikalieinspektionen ansvarar för. 

Arbetsbeskrivning
Enheten för tillsyn av bekämpningsmedel och varor söker nu två inspektörer. Som inspektör kommer du att kontrollera om tillverkare, importörer och distributörer tar sitt ansvar enligt kemikalielagstiftningen. Det gör du genom att bland annat granska företagens information om varors hälso- och miljöfarlighet och att varorna inte innehåller kemiska ämnen i strid med reglerna. Företagen finns över hela Sverige och därför ingår resor i arbetet. Enheten samarbetar även med andra nordiska länder vad gäller tillsyn och medverkar i flera olika EU-projekt.

Tjänsternas inriktning är operativ tillsyn av kemikalier i varor. Som inspektör arbetar du även med vägledning i tillsynsfrågor till kommuner och länsstyrelser, för att ge förutsättningar för lokal tillsyn i bland annat butiker. Du kan därför behöva skriva både vägledningsmaterial och hålla i seminarier. 

Arbetet är mycket varierat och kräver kompetens inom naturvetenskapliga ämnen och inom regelkunskap och juridisk tillämpning. I arbetet ingår kontakter med företag och andra tillsynsmyndigheter och arbetet bedrivs oftast i projektform. Detta innebär mycket samarbete tillsammans med andra såväl inom myndigheten i olika projektgrupper som med aktörer utanför myndigheten. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår tillsynsmetodik och våra arbetssätt.

Kvalifikationer
Du ska ha en akademisk examen på det naturvetenskapliga området med grundläggande kunskaper i kemi och goda kunskaper om miljölagstiftningen. Dessutom krävs att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift samt ha goda kunskaper i svenska och engelska. Inspektörer kan behöva använda bil i tjänsten och därför bör du ha körkort för personbil.

Du ska helst ha erfarenhet av myndighetstillsyn enligt miljöbalken eller kemikalielagstiftningen. Kunskaper om kemikalielagstiftningen är meriterande, liksom om du arbetat med tillsynsplanering eller behovsutredning. Alternativt har du erfarenhet av att ha arbetat med kemikalielagstiftning ur ett företagsperspektiv. Det är även meriterande att ha arbetat med ISO-standarder eller motsvarande och till exempel utfört internrevisioner. Övrigt meriterande är materialkunskap och kunskap om analyser och/eller standarder.

Täta kontakter med kollegor, företagsrepresentanter, myndigheter och andra intressegrupper ställer stora krav på gott omdöme och bemötande samt god samarbets- och kommunikationsförmåga. Eftersom vi arbetar mycket i projektform är det en fördel om du har förmåga att på ett effektivt sätt delta i och leda projekt. 

Vi lägger även mycket stor vikt vid personliga egenskaper som ansvarstagande, noggrannhet och initiativförmåga samt förmåga att effektivt planera ditt eget arbete. 

Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid

Tillsvidareanställningen föregås av en provanställning på sex månader. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. 

Tillsvidare.

Ansökan
Ansök senast: 2017-03-24
Referensnummer: Diarienummer: 2.3.a-H17-03563

Välkommen att söka genom att: Gör ansökan

Lön
Löneform: Månadslön.
Individuell lönesättning.

Förmåner
Kemikalieinspektionen tillämpar de statliga kollektivavtalen: Villkorsavtal och Villkorsavtal-T samt lokala kollektivavtal avseende bl.a. arbetstid.

Anställning
Antal annonserade arbetstillfällen:   2
Arbetstid: Dagtid.

Kontakt

Kontaktperson
Annkristin Axén
Enhetschef
08-519 41231

Fackliga företrädare
Erik Gravenfors
Saco-representant
08-519 41157

Ule Johansson
ST-representant
08-519 41210

Övrigt
Kemikalieinspektionen bedriver ett målinriktat arbete för lika rättigheter och möjligheter.

Arbetsgivaren har gjort sitt medieval och undanbeder sig samtal från försäljare.

Läs mer: http://www.kemi.se

Vill du veta var vi finns? 
Se arbetsplatsen på karta här.