VD till Bostadsförmedlingen i Stockholm

Plats
Stockholm (Stad) (SE)
Annonserat
den 10 mars 2017
Stängs
den 9 april 2017
Kontakta
Ulrica Pantzar
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

VD till Bostadsförmedlingen i Stockholm  

UPPDRAGET
VD ska leda och utveckla arbetet inom Bostadsförmedlingen och har det övergripande och yttersta ansvaret för att bolagets kärnverksamhet att förmedla lediga hyresrätter i Stockholmsregionen, fungerar och att verksamheten uppnår uppställda mål.

Detta betyder inför år 2017, med inriktning för 2018-2019: 

 • förmedla lägenheter i ett öppet och transparent system efter kötid, det vill säga till den kund som har längst kötid och uppfyller fastighetsägarens krav 
 • vidareutveckla service och tjänster mot kunderna i bostadskön
 • fortsätta utveckla service och tjänster mot fastighetsägare för att säkerställa ett fortsatt gott inflöde av lägenheter
 • trygga en väl fungerande regional marknadsplats för hyresrätter
 • informera om bostadsmarknaden i regionen, planerad och pågående nyproduktion samt stadens projekt inom ytterstadsarbetet
 • informera om Stockholm som bostadsort
 • fortsätta arbetet med att samordna och utveckla branschsamarbetet Stockholm Bygger och Stockholmsrummet i Kulturhuset
 • bidra i arbetet med att underlätta för ungdomar att komma in på bostadsmarknaden
 • aktivt marknadsföra möjligheten att lämna in studentlägenheter för privata fastighetsägare/förvaltare
 • bidra i arbetet med att effektivt förmedla minst 500 försöks- och träningslägenheter samt Bostad Först-lägenheter per år
 • fortsätta det reguljära utvecklingsarbetet för att öka antalet försöks- och träningslägenheter
 • i samverkan med socialnämnden och SHIS etablera en modell för stadens kontakter och samverkan med de privata fastighetsägarna, med en samordnad kontaktväg kring försöks- och träningslägenheter samt genomgångsbostäder 
 • tillsammans med de kommunala bostadsbolagen och i samråd med äldrenämnden och stadsbyggnadsnämnden ta fram en strategi för att öka de äldres tillgång till bostadsbeståndet
 • med fokus på ökad tillgänglighet och effektiv bostadsanpassning fortsätta samverkan med rådet för mänskliga rättigheter för att stärka arbetet mot diskriminering och motverka en etniskt- och könssegregerad bostadsförmedling

VD ska genom sitt ledarskap och arbetssätt se till att Bostadsförmedlingen ligger i framkant, och att bolaget klarar att möta Stockholms snabbt växande befolkning och utveckling. Den stora efterfrågan på bostäder ställer krav på en väl fungerande regional och transparent marknadsplats för hyresrätter, med ett fortsatt gott inflöde av lägenheten.

Centrala delar i VD:s uppdrag blir ett socialt ansvarstagande. Det innebär t.ex. att bidra i arbetet med att underlätta för ungdomar att komma in på bostadsmarknaden och marknadsföra möjligheten för privata fastighetsägare att lämna in studentlägenheter. VD ska tillsammans med socialnämnden och SHIS, samarbeta med de privata fastighetsägarna för att få fram fler försöks- och träningslägenheter samt genomgångsbostäder. Den sociala dimensionen i uppdraget kommer även att vara att tillsammans med systerbolagen Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem samt äldrenämnden och stadsbyggnadsnämnden ta fram en strategi för att öka de äldres tillgång till bostadsbeståndet.

Eftersom Bostadsförmedlingen utgör en del av stadens och stockholmarnas samlade förmögenhet ställs krav på att bolaget skötas på ett samhällsnyttigt och affärsmässigt sätt, som kommer alla stockholmare till del. Dessutom ska bolaget uppnå ett noll-resultat, eftersom de är ett avgiftsfinansierat bolag. Det är VD:s uppdrag att hantera dessa möjligheter - och utmaningar. 

Som Bostadsförmedlingens VD är du ledare för ca 90 medarbetare och har direkt personalansvar för fem avdelningschefer. Du rapporterar till moderbolaget Stockholms Stadshus AB respektive bolagsstyrelsen. VD leder också arbetet i bolagets ledningsgrupp och ansvarar för att utveckla arbetet inom bolaget. Som VD är du länken mellan politiken och medarbetarna.

Ledstjärnor i uppdraget som VD är följande:

 • Alla dina beslut ska främja och bidra till att förmedla lediga hyresrätter i Stockholmsregionen, med målet att förenkla matchningen mellan fastighetsägare och bostadssökande 
 • För att klara den växande staden krävs att du är engagerad, aktiv och vill fortsätta att utveckla service och tjänster som säkerställer ett öppet och transparent kösystem, med ett gott inflöde av lägenheter. 
 • För att optimera stadens insatser behöver samverkan med olika aktörer såväl inom staden som med externa verksamheter/myndigheter/privata aktörer vidareutvecklas.
 • I varje beslut och inriktning maximera effekten av de medel bolaget har. FÖRVÄNTNINGAR
Vi söker dig med stort intresse om bostadsmarknaden, gedigen ledarbakgrund och som har dokumenterat god erfarenhet av förändringsarbete i en större organisation. Du har erfarenhet av att leda genom andra chefer samt erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation. För att lyckas i uppdraget krävs vidare att du är väl insatt i Stockholms stads processer.
Du är en engagerad och tydlig ledare som fungerar som ett gott exempel för hela organisationen. Du har ett genuint intresse för bostadsmarknaden och Stockholms utveckling. Därför ser du till att Bostadsförmedlingen tar aktiv del i den utmaning som ligger i stadens höjda målsättning för bostadsförsörjning och tillhandahållandet av bostäder som grupper med särskilda behov och svag ställning på bostadsmarknaden har råd att efterfråga. Du ser till att bolaget fortsätter att utveckla service och tjänster som leder till framgångsrik matchning mellan bostadssökande och fastighetsägare. Vidare får du Bostadsförmedlingen att informera om bostadsmarknaden i regionen, planerad och pågående nyproduktion samt stadens projekt inom ytterstadsarbetet. Du ska tillsammans med verksamheten fortsätta arbetet med att samordna och utveckla branschsamarbetet Stockholm Bygger och Stockholmsrummet i Kulturhuset. Parallellt med detta ska du leda bolaget i arbetet mot diskriminering och att motverka en etniskt- och könssegregerad bostadsförmedling.

Genom ditt inspirerande ledarskap strävar du efter ett öppet arbetsklimat där medarbetarna ges möjlighet att utvecklas, att vara aktiva och medskapande. Du fungerar själv som ett föredöme för medarbetare och samarbetspartners. Förståelse för arbete i ett kommunägt bolag, i en politiskt styrd organisation samt för mekanismerna inom en stor komplex verksamhet är mycket viktiga för att lyckas i uppdraget. Du är en skicklig kommunikatör och van vid samverkan, vilket är viktigt i dina kontakter såväl internt som externt.

STOCKHOLMS STAD ERBJUDER
Att tillsammans med medarbetarna utveckla Stockholms stad till en konkurrenskraftig region där varje invånare ska få möjlighet att få tillgång till bra bostäder till rimlig kostnad.

INTRESSEANMÄLAN
I den här rekryteringen samarbetar vi med SOURCE. Har du frågor om tjänsten kontakta researcher Christel Persson 0736 55 23 00, christel.persson@source-executive.se eller konsult Ulrica Pantzar 070 344 44 67, ulrica.pantzar@source-executive.se 

Liknande jobb

Liknande jobb