Strateg/Utvecklingsledare - infrastruktur till Södertörnsamarbetet

Plats
Stockholm (Kommun)
Annonserat
den 13 mars 2017
Stängs
den 2 april 2017
Ref:
1103556
Kontakta
Katarina Thomasson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Strateg/Utvecklingsledare med inriktning infrastruktur rekryteras till Södertörnsamarbetet

Södertörns åtta kommuner är en attraktiv del av Stockholmsregionen med ca 480 000 invånare. Attraktionskraften kan mätas i både en kraftig befolkningstillväxt och i starka och världskända företag i ett differentierat näringsliv som satsar på forskning och utveckling. Attraktionskraften kan också mätas i form av goda utbildningsmöjligheter på universitets- och högskolenivå. Exempel är Scania, Astra Zeneca och Karolinska Universitetssjukhuset, som har en stark koppling till den högre utbildningen och forskningen som bedrivs vid Södertörns högskola, Tekniska högskolan (KTH) och Karolinska Institutet. Ett växande kunskapscenter rörande Life Science byggs upp i Flemingsberg och ett i Södertälje: Flemingsberg Science och Science Park i Södertälje. Södertörnsamarbetet samverkar för att stärka den kommunala och regionala utvecklingen för att kommunledningarna i politik och förvaltning ska nå sina mål i hemkommunen.

Samarbetet mellan kommunerna på Södertörn har traditioner inom bl. a gymnasieområdet, gemensam räddningstjänst och inom energi, miljö och återvinning. Genom gemensamt agerande har också frågor kring infrastruktur drivits framgångsrikt, t ex utbyggnaderna av väg 73, Nynäsbanan och E4-ans breddning. Ett exempel på ett omfattande samarbete i nutid är projektet Samordnad varudistribution där varutransporter samordnas till kommunernas verksamheter. Målen för projektet är färre transporter, minskad miljöpåverkan och ökad trafiksäkerhet.

Arbetsuppgifter
Som utvecklingsledare blir ditt uppdrag att utveckla och samordna utvecklingsfrågor och kommungemensamma verksamhetsfrågor som kanaliseras genom Södertörnssamarbetet, dess styrdokument ”Södertörns Utvecklingsprogram” och en årlig verksamhetsplan. Detta innebär att initiera, stödja och följa upp de projekt och nätverk som drivs inom ramen för samarbetet. Vad gäller nätverken ligger i tjänsten att ha en aktiv roll i planeringschefs-, näringslivschefs och miljöchefsnätverken. Södertörnsamarbetet har ett särskilt fokus på utveckling inom infrastrukturområdet och tjänsten inkluderar därför arbete med kommunikation/påverkansarbete inom detta område.

Exempel på externa parter som dialog förs med är Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms läns landsting, Kommunförbundet Stockholms län, Sveriges kommuner och landsting samt Arbetsförmedlingen. I arbetsuppgifterna ingår att vara stöd till samarbetskommittén och ledningsgruppen, som är ledningsorgan för samarbetet. Det är kommunstyrelsens ordförande i respektive kommun som är samarbetskommittén och respektive kommuns kommundirektörer som utgör ledningsgrupp. Budget, verksamhetsplanering och uppföljning av verksamhet och ekonomi ingår också i ditt arbete.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har: 

  • Akademisk utbildning
  • Gedigen erfarenhet av projektledning 
  • Erfarenhet av utredningsarbete
  • Erfarenhet från politiskt styrd organisation och är väl insatt i det offentliga uppdraget
  • God skriftlig och muntlig framställning.
  • Erfarenhet av strategiskt planerings- och utvecklingsarbete inom infrastrukturområdet

Det är meriterande med:

  • Ett upparbetat eget nätverk inom infrastrukturfrågor och övriga områden som Södertörnssamarbetet omfattar.

Personliga egenskaper:
Vi söker dig som är en duktig projektledare som initierar och driver på och som har förmågan att leda andras arbete utan att ha linjeansvar. Du har lätt för att lära nytt och anpassa dig efter vad situationen kräver. Din förmåga till att se sammanhang/helhet och lösa komplexa problem och göra välavvägda prioriteringar är god. Du har en mycket god kommunikativ förmåga och du har lätt att skapa relationer och nätverk med andra. Vidare är du resultatorienterad, effektiv och självständig.

Kontaktperson och ansökan
Kontakta gärna rekryteringskonsult Katarina Thomasson på 08-736 11 26 alt. katarina.thomasson@se.experis.com eller Ellen Engström på 08- 764 24 27 alt. ellen.engstrom@se.experis.com för mer information. Sista ansökningsdag är den 2/4 2017. För fackliga representanter: http://www.huddinge.se/kontaktpersonerfack

Välkommen med din ansökan!

Liknande jobb

Liknande jobb