Vetenskapsrådet söker ny medarbetare med placering i Bryssel

Rekryterare
Plats
Bruxelles (BE)
Annonserat
den 14 mars 2017
Stängs
den 3 april 2017
Ref:
2.2.1-2017-619
Kontakta
Elisabeth Sjöstedt
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Vetenskapsrådet är en statlig myndighet som har en ledande roll för att utveckla svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och därmed bidra till samhällets utveckling. Myndigheten finansierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet. Vetenskapsrådet är också rådgivare till regeringen i forskningsrelaterade frågor och samordnar och utvecklar kommunikation om forskningens betydelse, resultat och villkor. Myndigheten har ett övergripande ansvar för nationell forskningsinfrastruktur och verkar för internationellt forskningssamarbete. På Vetenskapsrådet arbetar 180 personer i moderna lokaler mitt i centrala Stockholm. I arbetet inom ämnesråd, råd, kommittéer och beredningsgrupper deltar över 800 svenska och internationella forskare.

En central del i Vetenskapsrådets roll som regeringens forskningspolitiska rådgivare är att bidra till den europeiska forsknings­politikens utformning. Vetenskapsrådet arbetar för att tillvarata möjligheter inom det europeiska forskningsområdet (ERA) och främja svenskt deltagande i det europeiska ramprogrammet Horisont 2020.

För dig som är intresserad av internationell forskningspolitik väntar ett stimulerande och utvecklande arbete med tre års inledande placering i Bryssel. Vetenskapsrådet söker en medarbetare till Sveriges forsknings- och innovationskontor i Bryssel, som drivs gemensamt av Vetenskapsrådet och Vinnova. Kontorets arbete fokuserar på aktiviteter och uppgifter som utförs bäst i Bryssel och som inte kan utföras eller är svårare/mindre effektiva att utföra i Sverige. Som en del i uppdraget att främja det svenska deltagandet i Horisont 2020 och Sveriges roll i kommande ramprogram tar kontoret i Bryssel årligen emot ett stort antal besök och bistår svenska aktörer med att ordna möten.

Arbetsuppgifter
En av dina huvuduppgifter är att utveckla och förstärka relationerna med den Europeiska kommissionen och andra relevanta aktörer på plats i Bryssel, med särskilt fokus på det europeiska ramprogrammet för forskning och innovation Horisont 2020 i syfte att främja svenskt deltagande.[1]

Du förväntas också arbeta strategiskt med policyfrågor inom det europeiska forsknings­området (ERA) kopplat till villkor och förutsättningar för svenska forskare, samt hålla dig underrättad om nationella, europeiska och internationella händelser som påverkar forskningspolitiken. En central del i ditt uppdrag är att bidra med regelbunden information, bedömningar och underlag till Vetenskapsrådet. Du ska också bistå i Vetenskapsrådets arbete med att föra fram forskningspolitiska ställningstaganden i olika europeiska sammanhang. I dina arbetsuppgifter ingår även att ta emot besök från svenska aktörer, samt att förbereda och bidra till genomförandet av möten och seminarier.

Uppdraget förutsätter proaktivt kontaktskapande, nätverksbyggande och strategiskt arbete gentemot såväl svenska som europeiska och internationella aktörer. Du förväntas hålla en tät kontakt med Vetenskapsrådet och ha ett nära samarbete med kollegorna vid kontoret i Bryssel.

Tillsvidareanställningen vid Vetenskapsrådet är som forskningssekreterare. Under tiden som utsänd till Bryssel är du organisa­toriskt placerad på enheten för forskningspolitisk rådgivning, under avdelningen för forsknings­politik. Dina arbetsuppgifter efter utlandstjänstgöringen kommer att anpassas till Vetenskapsrådets uppdrag.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett stort intresse för forskningspolitik och dess betydelse för samhällsutvecklingen. Akademisk grundexamen är ett krav och doktorsexamen är en merit. God kunskap om EU:s institutioner och arbetssätt, både formellt och informellt är en merit liksom annan erfarenhet av internationellt policyarbete. Även erfarenhet från svensk offentlig förvaltning är meriterande, liksom övergripande kunskap om det svenska forskningssystemet. Mycket goda språkkunskaper i engelska är ett krav. Goda kunskaper i franska är en merit.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är självgående, engagerad och utåtriktad, och som har god förmåga att skapa goda och förtroendefulla relationer. Att vara strategisk och besitta god organisationsförmåga är andra viktiga egenskaper för tjänsten. Du har även god samarbetsförmåga och ett prestigelöst förhållningssätt.

Mer information
Anställningen avser en tillsvidareanställning vid Vetenskapsrådet med sex månaders provanställning, organisatoriskt placerad på enheten för forskningspolitisk rådgivning, avdelningen för forskningspolitik. Utlandsstationeringen till Sveriges forsknings- och innovationskontor i Bryssel inleds med ett URA-kontrakt om sex månader. Avsikten är att därefter teckna ett nytt URA-kontrakt för ytterligare två år och sex månader. Utlandsplaceringen avser därmed en period av totalt tre år. Därefter finns möjlighet till ytterligare förlängning. Anställningen förutsätter att du är folkbokförd och stadigvarande bosatt i annat land än Belgien. Tillträde för tjänsten enligt överenskommelse.

Märk din ansökan med dnr 2.2.1-2017-619. Du söker genom vårt e-rekryteringssystem som du når genom knappen ”Ansök” och vi vill ha din ansökan senast 2017-04-03.

För ytterligare upplysningar kontakta Elisabeth Sjöstedt, chef för enheten forskningspolitisk rådgivning, tfn 08-546 44 014 eller Johan Lindell, chef för avdelningen för forskningspolitik, tfn 08-546 44 033. Har du personalfrågor kontaktar du personalspecialist Malin Andersson tfn 08-546 44 028.

Facklig företrädare är Viking Meissl (ST), tfn 08-546 44 235 och Emma Olsson (SACO), tfn 08- 546 44 204.

Vetenskapsrådet erbjuder en attraktiv arbetsplats vid Sveriges forsknings- och innovationskontor i centrala Bryssel. En arbetsplats som strävar efter att vara fri från diskriminering, att uppnå ökad mångfald och ge alla lika möjligheter.

[1]Vetenskapsrådet är involverat i ett antal delområden i det europeiska ramprogrammet Horisont 2020, med svenskt expertansvar för åtta av dessa: det europeiska forskningsrådet (ERC), mobilitetsprogrammet Marie Sklodowska-Curie, nya och lovande forskningsområden/Future and EmergingTechnologies (FET), forskningsinfrastruktur, hälsa, Europa i en föränderlig värld, vetenskap med och för samhället samt fusion. För ERC, FET och forskningsinfrastruktur har Vetenskapsrådet även huvudansvar som s.k. National Contact Point (NCP).