Doktorand i kemisk teknologi till Luleå tekniska universitet

Plats
Luleå (Kommun), Norrbotten
Annonserat
den 14 mars 2017
Stängs
den 24 mars 2017
Ref:
3546-2016
Kontakta
Mattias Grahn
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Doktorand i kemisk teknologi med inriktning mot Multikomponentadsorption och diffusion i zeoliter

Luleå

Ref: 3546-2016

Forskningen i kemisk teknologi vid Luleå tekniska universitet (LTU) är inriktad mot utveckling av kemiska processer samt utveckling av material, i synnerhet zeoliter, för användning inom kemisk processer. Ämnet ingår i Institutionen för Samhällsbyggnad och Naturresurser med ca 350 anställda: http://www.ltu.se/org/sbn

Vi är den största gruppen i Sverige inom området zeoliter. Vi arbetar med utveckling av nya tillämpningar där zeolit kan användas; t.ex. membran, katalysatorer, strukturerade adsorbenter och sensorer. Vi är världsledande inom området zeolitmembran. Forskningen har en tydlig miljöprofil och flera av projekten har anknytning till produktion av förnyelsebara bränslen och kemikalier och vi har ett toppmodernt och välutrustat laboratorium i absolut världsklass: http://www.ltu.se/org/sbn/Avdelningar/Kemiteknik/Laboratorium-och-utrustning

Ämnesbeskrivning
Kemisk teknologi omfattar utformning och analys av industriella kemiska processer och produkter genom experimentella och teoretiska studier. Av speciell vikt är materialutveckling för kemitekniska applikationer.

Projektbeskrivning
Vi söker nu en doktorand i kemisk teknologi med inriktning mot multikomponentadsorption och diffusion i zeoliter. Projektet syftar till att mäta adsorptions- och diffusionsdata för att kunna förutsäga prestanda för zeolitmembran och adsorbenter för separation av CO2 från biogas och naturgas. Projektet stöds av Vetenskapsrådet, vilka stödjer forskning av högsta vetenskapliga kvalitet.

Arbetsuppgifter
Som doktorand kommer du att få utbildning inom vetenskapligt tänkande och skrivande. Arbetet som doktorand är problembaserat. Du kommer att utveckla dina färdigheter att identifiera, avgränsa, formulera och behandla problem såväl praktiskt som teoretiskt. Du kommer också att utveckla din skicklighet att arbeta med komplexa teoretiska och analytiska frågeställningar och att integrera dem i befintliga praktiker. Mer specifikt kommer du att arbeta med att mäta upp adsorptions- och diffusionsdata för gasblandningar av koldioxid och metan i zeolit samt ta fram modeller som beskriver experimentella data. Dessa modeller ska sedan kunna användas i större simuleringsprogram för simulering av membranprocesser för separation av koldioxid från bio- eller naturgas.

Forskarutbildningen ska resultera i en doktorsexamen efter motsvarande fyra års forskarutbildning på heltid med avläggande av licentiatexamen efter halva tiden. Doktorander erhåller doktorandtjänst under fyra till maximalt fem år (beroende på graden av institutionstjänstgöring). Som doktorand deltar du vanligen i undervisningen och även i skötsel av någon eller några av våra utrustningar vid laboratoriet som en del av din institutionstjänstgöring (högst 20 % av heltid).

Kvalifikationer
Vi söker en nyfiken och högt motiverad doktorand med stark analytisk och problemlösande förmåga. Du ska kunna arbeta både självständigt och som medlem i ett team och du är bra på att kommunicera, både muntligen och skriftligen. Examen i kemiteknik och tidigare erfarenhet från zeoliter eller infraröd spektroskopi är en fördel.Mycket goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska är ett krav. För behörighet till befattning som doktorand i kemisk teknologi krävs avlagd grundexamen, t ex kandidat-, magister- eller civilingenjörsexamen, omfattande minst 120 poäng/180 högskolepoäng, samt särskild behörighet omfattande 60 p/90 högskolepoäng i kemi, kemiteknik eller materialteknik.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se; Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information
För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Professor Mattias Grahn, 0920-49 19 28, mattias.grahn@ltu.se.

Fackliga företrädare: SACO-S Daina Dagis, 0920-49 3880 daina.dagis@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

Placeringsort Luleå.

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV, och meritförteckning (inkl. examensbevis och lista över kurser med betyg), samt referenser till två personer som kan styrka sökandes kvalifikationer. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 3546-16

Sista ansökningsdag: 24 mars 2017