Biträdande professor i Rymdtekniska system till Luleå tekniska universitet

Plats
Kiruna (Kommun), Norrbotten
Annonserat
den 16 mars 2017
Stängs
den 29 mars 2017
Ref:
2698-2016
Kontakta
Reza Emami
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Forskningsgruppen inom Rymdtekniska system vid avdelningen Rymdteknik, institutionen för System- och Rymdteknik, söker en biträdande professor att bidra till vår växande verksamhet. Gruppens uppdrag är att bedriva forskning och utbildning på system för observation, instrumentering, kommunikation och manipulation i den övre atmosfären, i rymden och på planetariska objekt. Av särskilt intresse är miniatyriserade, autonoma rymdfarkoster och manipulatorer och deras mekaniska och elektroniska moduler. Tillämpningar inkluderar, men är inte begränsade till, nanosatellitkonstruktion, (fritt) flygande robot manipulatorer, formationsflygning för satelliter och satellit/robot-team för omdirigering och exploatering av asteroider. Gruppen har etablerat ett Nanosatellite Laboratory med utrustning för tillverkning, integration, och miljötester och -simuleringar, samt en markstation för att spåra och styra miniatyrsatelliter. Laboratoriet används för närvarande för hela cykeln av design och utveckling av en 2U cubesat för det internationella projektet QB50. Nuvarande samarbeten med externa aktörer inkluderar gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt med Svenska Rymdbolaget/SSC, OHB-Sweden och RUAG Space. Gruppen har också forskningssamarbeten med internationella akademiska partners inklusive universitet i Kanada, Brasilien och Spanien.

Avdelningen Rymdteknik erbjuder ett antal utbildningsprogram på avancerad nivå. Tex en civilingenjörsutbildning inom Rymdteknik samt det internationella programmet SpaceMaster i samarbete med flera andra universitet i Frankrike, Tyskland, Japan och USA. Avdelningen finns på Rymdcampus i Kiruna, Sveriges rymdhuvudstad. Staden ligger på den 67:e nordliga breddgraden, ca 150 km över polcirkeln, vilket ger unika förutsättningar för rymdrelaterad forskning och industri. Den är bas för en rad olika rymdverksamheter, däribland Institutet för rymdfysik (IRF) och SSC-Esrange Space Center. Flera ESA-antenner är även belägna nära Kiruna, vilket möjliggör spårning, telemetri och radiometriska mätningar. Kiruna är en populär turistattraktion tack vare ishotellet, midnattssolen och norrskenet. Staden har även världens största underjordiska järnmalmsgruva.

Ämnesbeskrivning 
Rymdtekniska system omfattar system för reglering, styrning, instrumentering och kommunikation i den övre atmosfären och rymden. Av särskild vikt är pålitliga elektroniksystem med låg energiförbrukning samt strålningstålighet och miniatyrisering av dessa.

Arbetsuppgifter 
Som biträdande professor kommer du att bli en nyckelresurs för gruppens utveckling. I arbetsuppgifterna för en biträdande professor ingår det att aktivt arbeta med externfinansiering av forskning. Tjänsten inkluderar undervisning och examination på alla tre nivåer, grund- avancerad och forskarnivå samt handledning av doktorander och forskning. Tjänsten bär med sig ett ansvar att samverka med det omgivande samhället och presentera forskning till en bredare publik. Då ämnet är av tvärvetenskaplig karaktär förväntas nära samverkan med andra forskargrupper inom och utanför avdelningen och förmågan att nyttja kunskap och expertis inom ett brett spektrum av tekniska discipliner.

Behörighetskrav enligt högskoleförordningen och anställningsordningen 
Behörig att anställas som biträdande professor är den som visat såväl vetenskaplig skicklighet som pedagogisk skicklighet. Fö r att uppfylla kraven för att anställas som biträdande professor ska den sökande:

  • ha dokumenterat sin skicklighet genom en total vetenskaplig produktion som motsvarar minst två doktorsavhandlingar
  • uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå, samt varit biträdande handledare för minst en doktorand under minst två år
  • ha visat pedagogisk skicklighet samt genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp, eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskap
  • ha varit verksam som självständig forskare, normalt under minst tre år efter avlagd doktorsexamen

Bedömningsgrunder För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

  • Vetenskaplig skicklighet
  • Pedagogisk skicklighet
  • Övriga bedömningsgrunder (viktas lika)

o   dokumenterad förmåga att samverka med internationella aktörer,

o   utmärkt kommunikationsförmåga i tal och skrift,

o   erfarenhet i att planera och genomföra rymdrelaterade projekt,

o   erfarenhet av mjuk- och hårdvaruutveckling,

o   erfarenhet av utveckling av instrument och nyttolast,

o   förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel,

o   har citerade publikationer, i vetenskapliga tidskrifter och konferensbidrag, inom närliggande ämnen.

Förutsatt att kvalifikationerna i övrigt är lika kommer underrepresenterat kön att ges företräde.

Information 
För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Professor Reza Emami +46 (0)980-67546, reza.emami@ltu.se 

Fackliga företrädare: SACO-S Daina Dagis, 0920-49 3880 daina.dagis@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se 

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar.

Ansökan 
Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Examensbevis ska vara vidimerade och översatta till svenska eller engelska. Till ansökan bifogas de vetenskapliga arbeten som den sökande i första hand vill åberopa till stöd för sin ansökan. Vi ser gärna att sökande följer Ansökningsmallen (ansökningshandling) som du hittar nedan. Ansökningshandlingar som ej kan bifogas elektroniskt ska lämnas i tre separata uppsättningar och skickas till Luleå tekniska universitet, registrator, 971 87 Luleå, märk handlingarna med referensnummer.

Referensnummer: 2698-2016 
Sista ansökningsdag: 29 mars 2017