Doktorand i mineralteknik Luleå tekniska universitet

Plats
Luleå (Kommun), Norrbotten
Annonserat
den 16 mars 2017
Stängs
den 31 mars 2017
Ref:
822-2017
Kontakta
Jan Rosenkranz
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Doktorand i mineralteknik, Luleå

Ref: 822-2017

BAKGRUND
Vi söker en doktorand i mineralteknik. Doktoranden kommer att ansluta till en etablerad forskargrupp och bedriva forskarstudier inom området brottmekanismer och frimalning av malmer. Projektet är finansierat av excellenscentrum CAMM Centre of Advanced Mining and Metallurgy vid Luleå tekniska universitet.

ÄMNESBESKRIVNING
Mineralteknik behandlar enhetsoperationer och processer för beredning av fasta, partikulära material, i första hand malmmineral, industrimineral och fasta bränslen, men också restprodukter, återvinningsmaterial samt produkter från processindustrin.

ARBETSUPPGIFTER
Frimalning av mineral är avgörande när det gäller effektivitet av påföljande anrikningsprocesser. Frimalning kan förbättras genom att anpassa produktpartikelstorleken samt brottmekanismerna till malmtexturen och mineralassocieringar. I projektet kommer effekterna av olika spänningstyper och hastigheter på frimalning och mikrosprickbildning att undersökas under malning av diversa malmtyper. Syftet är att identifiera optimala villkor för frimalning och utveckla avancerade modeller för frimalning.

Projektet innebär följande aktiviteter:

  • Planering och genomförande av experimentella arbeten (Malningstester, mineralogiska undersökningar och partikelanalyser)
  • Karakterisering av frimalningsfördelning och undersökning av sprickbildning
  • Utvärdering av resultat för processmodellering och optimering
  • Rapportering till CAMM-centret

Doktorandstudierna pågår på heltid under 4 år. Institutionstjänstgöring (undervisning och administration) max 20% kan förekomma.

KVALIFIKATIONER
Behöriga sökande till tjänsten måste ha en civilingenjörsexamen/masterexamen (120 ECTS) inom mineralteknik, naturresursteknik eller motsvarande. Sökanden förväntas ha en gedigen bakgrund inom mineralteknik, med teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter av olika malningsmetoder samt processmodellering. Kunskaper inom processmineralogi och SEM-baserad mineralogi är meriterande.

Ett skriftligt bevis på goda engelska språkkunskaper (provningsintyg, relevanta studieutdrag eller ett stödbrev) krävs. I forskarutbildningen vid Luleå tekniska universitet ingår ett licentiatseminarium efter halva studietiden. Doktorander erbjuds en tjänst som är tidbegränsad till 4 år (eller max 5 år om institutionstjänstgöring ingår). Regler kan hittas i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7. Lokala riktlinjer för lön finns.

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se; Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet.

INFORMATION
Start på tjänsten: Så snart som möjligt eller enligt överenskommelse med Luleå tekniska universitet.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta professor Jan Rosenkranz, +46 (0)920-492183, jan.rosenkranz@ltu.se eller biträdande professor Anders Sand, +46 (0)920-491313, anders.sand@ltu.se.

Fackliga företrädare:
SACO-Daina Dagis Daina.Dagis@ltu.se Telefon: 0920-493880
OFR- Lars Frisk, Lars.Frisk@ltu.se Telefon: 0920-49179

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

ANSÖKAN
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis, samt bevis på kunskaper i engelska. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 2017-03-31

Referensnummer: 822-2017