Doktorander i Industriell elektronik till Luleå tekniska universitet

Plats
Luleå (Kommun), Norrbotten
Annonserat
den 16 mars 2017
Stängs
den 31 mars 2017
Ref:
118-2017
Kontakta
Jerker Delsing
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Doktorander i Industriell elektronik med fokus på automation och digitalisering av produktion

Luleå

Ref: 118-2017

Avdelningen EISLAB vid institutionen för system- och rymdteknik bedriver forskning kring resursbegränsade inbyggda system inom fem teknikområden; sensorsystem, elektronikdesign, sakernas internet (eng. Internet of Things, IoT), inbyggd elektromagnetisk kompatibilitet (eng. electromagnetic compatibility, EMC) och elektronikproduktion.

Sakernas internet är ett aktivt forskningsområde inom ämnet Industriell Elektronik vid EISLAB. Forskningen inom området fokuserar på resursbegränsade IoT plattformar samt hur System of Systems (SoS) teknologier kan användas för att möta utmaningar inom industriell produktionsautomation.

EISLAB deltar i ett flertal stora EU projekt kring distribuerat systembyggande med fokus på IoT, SoS och Cyber Physical Systems (CPS). Samverkan med industrin sker via centrumbildningar såsom ProcessIT (processautomation), CDT (telekom), och CASTT (fordonsindustri).

Ämnesbeskrivning
Industriell elektronik omfattar instrumentering och signalbehandling av tekniska processer samt styrning och reglering av dessa. Särskild vikt läggs vid inbyggda system som systemkomponenter.

Projektbeskrivning
Du kommer att arbeta med någon/några av följande områden inom produktionsautomation:

  • Säkerhet inom IoT- och CPS-baserad automation
  • Driftsschemaläggning och tillståndsdetektering
  • Realtidsstöd i lokala moln
  • Bearbetning av stora mängder IoT-data
  • Distribuerad tjänsteintelligens och semantik
  • SoS-design och sammansättning, verktyg och tjänster
  • Själv-bedömning av maskin- och process-status
  • Distribuerad kryptoteknik

Studierna kommer att bedrivas inom ramen för det mycket stora Europeiska projektet Productive 4.0. Projektet syftar till att signifikant förbättra digitaliseringen av Europas industri beträffande automation av produktion intimt kopplat till nätverk av underleverantörer samt hantering av produkter under hela deras livscykel. Projektet kommer att adressera utmaningar såsom självkonfigurerande processer och automatiserad order- och avtalshantering, hela vägen från komponentnivå (IoT) till autonoma system (SoS) som robotar eller intelligenta bilar. Avdelningen EISLAB vid LTU kommer att ansvara för IoT och SoS automationsarkitekturen som kommer att baseras på Arrowhead Framework . Ovanstående områden indikerar de forskningsområden som skall behandlas i samarbete med cirka 100 europeiska partners.

Samverkan med industri i form av såväl framtida produktägare som användare är en nyckelfaktor till framgång i projektet och projektet omfattar ingående samarbete med mjukvaru- och automationsindustri. Du kommer att arbeta nära andra LTU-forskare och doktorander.

Arbetsuppgifter
Som doktorand arbetar du med doktorsexamen som slutmål och licentiatexamen som första mål och underlag för beslut om möjlig fortsättning mot doktorsexamen. Arbetet sker med målen i Högskoleförordningen som stöd. Du läser kurser samtidigt som du utför avhandlingsarbete i form av ex. litteratur-, artikel-, design-studier, konstruktions- och programmeringsuppgifter, teoriframtagning, analyser och presentationer. Även undervisning och annan tjänstgöring vid avdelningen och/eller institutionen förekommer för doktorander, vilket är begränsat till max ett år av den totala tiden om maximalt fem år.

Kvalifikationer
Nödvändig bakgrund för sökanden är civilingenjör/master examen inom datateknik, elektroteknik och/eller teknisk fysik och elektronik eller motsvarande. Den sökande skall ha goda kunskaper i datateknik och/eller digital elektronik. Tidigare erfarenhet av arbete med tjänsteorienterade arkitekturer (eng. Service oriented Architecture, SoA), IoT, CPS och/eller SoS är värdefullt men inte ett krav. Den sökande skall vidare inneha minst grundläggande programmeringskunskaper. Goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska är ett krav.

Information 
För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Professor Jerker Delsing, ämnesföreträdare industriell elektronik, tel +46 920 49 1898, jerker.delsing@ltu.se eller Biträdande professor Ulf Bodin, avdelningschef EISLAB, tel +46 920 49 3036, ulf-bodin@ltu.se

Allmän information för sökanden:http://www.ltu.se/ltu/Lediga-jobb/Fakta-for-sokande
Om avdelningen EISLAB: http://www.ltu.se/research/subjects/EISLAB-industriell-elektronic
Om universitetet http://ltu.se

Fackliga representanter SACO-S Daina Dagis, 0920-49 3880 daina.dagis@ltu.se eller OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se 

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrund bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar.

ANSÖKAN
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 118-2017

Sista ansökningsdag: 2017-03-31