Två forskarassistenter i Experimentell medicinsk vetenskap

Plats
Göteborg (Kommun), Västra Götaland
Annonserat
den 16 mars 2017
Stängs
den 18 april 2017
Ref:
PER 2017/105
Kontakta
Claes Gustafsson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Två forskarassistenter i Experimentell medicinsk vetenskap

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, Upp till fyra år
Omfattning: 100 %
Placering: Institutionen för biomedicin, Göteborg
Tillträde: Enligt överenskommele
Diarienummer: PER 2017/105

Vid institutionen för biomedicin ligger vårt vetenskapliga fokus på grundläggande förståelse för kroppens celler – vad de består av, hur de fungerar, hur deras funktion styrs av arvsmassan och hur de samspelar med olika typer av mikroorganismer. Med hjälp av sådan kunskap försöker vi klarlägga orsakerna till olika sjukdomstillstånd, och hitta nya möjligheter att diagnosticera och behandla dem. Mer information om institutionens verksamhet finns på vår hemsida: biomedicine.gu.se

Ämne
Experimentell medicinsk vetenskap

Ämnesbeskrivning
Ämnet avser forskning på molekylär och cellulär nivå rörande de livsprocesser som bestämmer kroppens funktion, normalt och vid sjukdom. Experimentell medicinsk vetenskap inbegriper t.ex. arbete med biokemiska, cellbiologiska och molekylärbiologiska tekniker för att studera olika aspekter på infektions- och cancerbiologi, immunologi, genetik och patologi.

Arbetsuppgifter
Vi söker två juniora medarbetare som kan utveckla internationellt ledande forskning inom ämnesområdet experimentell medicinsk vetenskap. I anställningarna ingå i första hand forskning och utbildning på forskarnivå, men innehavaren förväntas även bidra till institutionens grundutbildningsuppdrag (till en omfattning av maximalt 10 procent).

Behörighet
Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Behörig att anställas som forskarassistent är den som avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskapliga komptetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång. 

Även den som har avlagt doktorsexamen tidigare bör komma ifråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller liknande. Skäl, datum och omfattning ska tydligt specificeras i ansökan och styrkas med intyg.

Bedömningsgrund
Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Bedömning av de sökande görs utifrån vetenskaplig skicklighet baserat på två bedömningskriterier; sökandes kompetens och projektets vetenskapliga kvalitet.

Den sökande förväntas under de senaste åren ha genomfört forskning av mycket hög kvalitet. Sökande ska även kunna visa förutsättningar att fortsatt kunna bedriva forskning av mycket hög kvalitet.

Den sökande förväntas även under de senaste åren ha publicerat i internationellt ledande tidskrifter för sitt ämnesområde, med en framträdande plats i författarlistorna, företrädesvis som förste författare och senior författare. Sökande ska demonstrera stor potential att som huvudsökande erhålla god och företrädesvis extern finansiering.

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan inom ett år från anställningens början.

Övrigt
Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar: http://www.sahlgrenska.gu.se/internt/lararrekrytering/elektronisk-ansokan/
Notera särskilt att följande dokument ska bifogas ansökan (pdf-format).

  • Doktorsexamensbevis (på svenska eller engelska)
  • Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
  • Ev specifikation för avräkningsbar tid 
  • Övriga intyg/bevis/betyg som styrker sökandes kvalifikationer

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelsen och att den skickas elektroniskt senast sista ansökningsdag. Eventuella vetenskapliga publikationer, skrifter och liknande som inte finns i elektronisk form ska skickas i tre exemplar med referensnummer PER 2017/105 till:

Göteborgs universitet 
Sahlgrenska akademin 
Box 400
405 30 GÖTEBORG

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.