Doktorander i Statsvetenskap till Luleå tekniska universitet

Plats
Luleå (Kommun), Norrbotten
Annonserat
den 16 mars 2017
Stängs
den 15 juni 2017
Ref:
816-2017
Kontakta
Andreas Duit
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Doktorander i Statsvetenskap

Luleå

Ref: 816-2017

Enheten för statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet är en del av Institutionen för Ekonomi, teknik och samhälle (ETS) och är främst inriktad mot frågor som rör naturresurser, energi och miljö och hur förvaltning av och uppgörelser kring dessa områden hanteras av enskilda människor, olika intressegrupper samt de politiska och administrativa systemen i stort. Forskningen sker vanligen i en flervetenskaplig miljö där främst historia, nationalekonomi och rättsvetenskap ingår. Forskningssamarbete sker också regelbundet med akademiska discipliner från teknisk fakultet. Vi strävar även efter att ha en tydlig internationell prägel på vår forskarutbildning och forskning. Vi utlyser nu två doktorandtjänster med bred inriktning mot ämnets profilområde, men där tjänsten också kan komma att ingå i ett pågående forskningsprojekt och därmed blir mer tydligt inriktad mot ett givet forskningsproblem.

Ämnesbeskrivning 
Statsvetenskap är det vetenskapliga studiet av politik och politiska system och omfattar såväl empiriska som teoretiska studier. Forskningen är inriktad mot frågor som rör hur naturresurser, energi och miljörelaterade konflikter och överenskommelser hanteras av såväl enskilda människor och intressegrupper som av politiska och administrativa system. Dominerande forskningsområden är offentlig politik och förvaltning, institutionell analys, jämförande politik, opinionsstudier och politisk teori.

Arbetsuppgifter 
Doktorandtjänsten är heltid under fyra år. Arbetsuppgifter omfattar egen forskning samt deltagande i seminarier och kurser i forskarutbildningen. Undervisning och/eller administrativa uppgifter kan tillkomma om som mest 20% av heltid.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som doktorand i statsvetenskap är den som minst avlagt en magisterexamen i statsvetenskap (60 hp / 120 ECTS) eller har motsvarande kunskaper inhämtade från annat närliggande ämnesområde.

Utöver goda prestationer under genomförd utbildning kommer följande bedömningsgrunder att beaktas:

  • God metodologisk kännedom
  • Stark förankring i statsvetenskaplig teoribildning
  • God samarbetsförmåga
  • Intresse och förmåga att arbeta över ämnesgränser.
  • God förmåga att uttrycka sig på engelska i tal och skrift

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se;https://www.ltu.se/research/Utbildning-pa-forskarniva/Studieplaner/Allmanna-studieplaner-Filosofisk-fakultetsnamnd

Information 
För ytterligare information är du välkommen att kontakta: professor/ämnesföreträdare,  Andreas  Duit, +46707600322, andreas.duit@ltu.se och Jerry Blomgren, avdelningschef +46 920-49 2335, jerry.blomberg@ltu.se

Fackliga företrädare:SACO-S Daina Dagis, 0920-49 3880 daina.dagis@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se 

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

Potentiella kandidater till tjänsterna kommer att kallas till intervjuer som genomförs under senare delen av juni.

Ansökan 
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar 1) CV/meritförteckning, 2) personligt brev, 3) uppsatser och/eller andra skrifter som demonstrerar din akademiska/vetenskapliga förmåga, 4) en 3-sidig forskningsplan som skisserar ett forskningsproblem, ett teoretiskt ramverk, forskningsfrågor, och forskningsdesign och metoder, 5) kopior av betygsutdrag och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 816-2017

Sista ansökningsdag: 2017-06-15