Doktorand i Energiteknik till Luleå tekniska universitet

Plats
Luleå (Kommun), Norrbotten
Annonserat
den 16 mars 2017
Stängs
den 30 april 2017
Ref:
803-2017
Kontakta
Marcus Öhman
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Doktorand i Energiteknik med inriktning mot hållbar fosforåtervinning genom termokemisk omvandling av slam

Luleå

Ref: 803-2017

Avdelningen för Energivetenskap söker dig som vill doktorera inom ämnesområdet Energiteknik. I din forskning kommer du att utveckla termokemiska processer (bl a förgasningsprocesser) för effektiv och hållbar fosforåtervinning. Du kommer samarbeta med såväl forskare från olika ämnesområden (energi-, kemi- och avfallsteknik) och universitet/institut (nationella som internationella) som med processindustrin och anläggningstillverkare.

Bakgrund
Energiteknik finns vid Avd för Energivetenskap vid Institutionen för teknikvetenskap och matematik som är en ämnesmässigt bred institution med många framgångsrika forskargrupper och erkända utbildningsprogram. Energiteknik har ett nära samarbete med institut/företag/industrier i såväl forskningsprojekt som studentprojekt. Forskningen är av hög internationell klass och vi samarbetar med forskare världen över.

Ämnesbeskrivning
Energiteknik omfattar utveckling av teknik och processer för en uthållig energiförsörjning. Forskningen är inriktad mot biobränsleteknik och energieffektivt nyttjande i industri och samhälle.

Arbetsuppgifter
Målet för dig som doktorand är en doktorsexamen enligt de mål som är specificerade enligt Högskoleförordningen. Parallellt med avhandlingsarbetet kommer du läsa kurser som en del av din forskarutbildning.

Ditt doktorandprojekt är bl a en del av ett pågående projekt finansierat av Vetenskapsrådet som utförs tillsammans mellan forskare från ämnesområdena Energiteknik och Avfallsteknik vid Luleå tekniska universitet och Termokemiska processer vid Umeå universitet. Du kommer att utföra förgasnings-/förbränningsförsök i lab- och pilotskala och karaktärisera bildade askfraktioner med olika kemiska- och fysiska analysmetoder. Teoretiska modeller kommer att användas för att underlätta tolkningen av de experimentella resultaten. Du kommer också delta i internationella projekt med forskare från tekniska universitetet i Wien, ett energitekniskt institut i Österrike (Bioenergy 2020+) och med ett Österrikiskt förgasningsteknikföretag där ett av målsättningen är att återvinna fosfor från indirekt förgasning av fosforrika animaliska fekalier och slam.

Doktorandstudierna pågår på heltid under 4 år. Institutionstjänstgöring om 20% kan förekomma. Tjänstgöringsort är Luleå men delar av det experimentella arbetet kommer att utföras vid Umeå Universitet och vid Tekniska universitetet i Wien.

Kvalifikationer 
Vi söker en doktorand med civilingenjörsexamen/magisterexamen/masterexamen inom kemiteknik/processteknik/energiteknik eller motsvarande och som har ett starkt intresse för ny grön teknik. Du bör både vara en god lagspelare och ha förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du har goda kunskaper i engelska och lätt för att uttrycka dig i både tal och skrift.

Erfarenheter av forskning eller utveckling inom högtemperaturkemi och/eller termokemisk omvandling är meriterande. Om två sökande har likvärdiga kvalifikationer kommer prioritet ges till det underrepresenterade könet. För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se; http://www.ltu.se/research/Utbildning-pa-forskarniva/Studieplaner/Allmanna-studieplaner-Teknisk-fakultetsnamnd 

Information
För ytterligare information är du välkommen att kontakta Prof. tillika ämnesföreträdare/Avd chef Marcus Öhman (+ 46-920-491977), marcus.ohman@ltu.se.

Fackliga företrädare;
SACO-S Daina Dagis, 0920-49 3880 daina.dagis@ltu.se eller OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 30 April 2017

Referensnummer: 803-2017