Regeringen söker myndighetschef för Polarforskningssekretariatet

Plats
Stockholm (Kommun) (SE)
Annonserat
den 3 april 2017
Stängs
den 21 april 2017
Ref:
U2017/01469/PS
Kontakta
Frida Ragnhäll
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

12_Rosenbad_430px.jpg

Regeringen söker myndighetschef för Polarforskningssekretariatet

Stockholms län

Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år. 

Som huvudregel gäller sekretess i anställningsärendet för uppgift om enskild kandidats identitet.

Polarforskningssekretariatets uppgift är att främja förutsättningarna för och samordna svensk forskning och utveckling i polarområdena. Sekretariatet ska vara aktivt och drivande i initiering av expeditioner och forskningsteman. Vidare ska sekretariatet inom polarområdena fortlöpande följa nationell och internationell forskning och utveckling samt främja förståelse och förbättrat skydd för miljön samt följa, främja och bistå med nödvändig expertis vid internationella förhandlingar, internationella samarbeten och samarbete inom Europeiska unionen. 

Polarforskningssekretariatet leds av en myndighetschef. Vid sekretariatet finns ett insynsråd där myndighetschefen är ordförande. Sekretariatet finns i Stockholm men har även lokaler vid Abisko naturvetenskapliga station, och förvaltar de två svenska forskningsstationerna i Antarktis: Wasa och Svea. Antal anställda uppgår till ca 35 personer.

Vi söker dig som

 • har god kunskap om och insikt i svensk forskning och innovation, genom egen forskarutbildning och forskningserfarenhet, 
 • är en dokumenterat god chef och ledare med erfarenhet av att leda och utveckla komplexa och kunskapsintensiva organisationer,
 • har erfarenhet av internationellt arbete och förhandlingar, 
 • har goda kunskaper om statsförvaltningen, dess beslutsprocesser samt förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom, 
 • har goda kunskaper i svenska och engelska.

Du ska också ha följande förmågor:

 • utveckla goda samarbetsformer såväl inom myndigheten som gentemot andra aktörer på området,
 • arbeta strategiskt med kompetensförsörjning,
 • god kommunikativ förmåga,
 • god social kompetens och utvecklad samarbetsförmåga,
 • företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken,
 • leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur.

Det är meriterande om du har

 • forskningserfarenhet inom polarområdet,
 • erfarenhet av att företräda statliga intressen nationellt och internationellt, 
 • erfarenhet från arbete inom organisationer, myndigheter och företag med verksamhet i extremt klimat.

Endast den som är svensk medborgare kan utnämnas som chef för Polarforskningssekretariatet.

Mer information om befattningen lämnas av statssekreterare Karin Röding. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av kanslirådet Frida Ragnhäll, kansliet för chefsförsörjning av myndighetschefer. Du når dem via Regeringskansliets växel 08-405 10 00.

Välkommen med din skriftliga intresseanmälan inklusive CV senast den 21 april 2017 till Utbildningsdepartementet, 103 33 Stockholm. Skicka anmälan i ett kuvert märkt med referensnummer U2017/01469/PS. Ange din adress och ditt telefonnummer i intresseanmälan.

Liknande jobb

Liknande jobb