HR-direktör sökes till Haninge kommun

Rekryterare
Plats
Haninge (Kommun), Stockholm
Annonserat
den 3 april 2017
Stängs
den 30 april 2017
Kontakta
Björn Torstensson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

HR-direktör

BEFATTNING
HR-Direktör

UPPDRAGET
HR -direktören har ett övergripande ansvarar för utveckling och uppföljning av Haninge kommuns strategiska och operativa HR-arbete.

Detta innebär att du som HR-direktör på ett modernt och proaktivt sätt” driver frågor kring:

  • kommunens arbetsgivarvarumärke, vilket innebär att du strategiskt och målmedvetet arbetar för att höja Haninge kommuns attraktivitet som arbetsgivare. Att tydliggöra att medarbetarna är kommunens viktigaste resurs och att man som medarbetare i Haninge kommun, oavsett roll och uppdrag, kontinuerligt utvecklas och bidrar till helheten. Kommunen skall ses som och verkar som en enda arbetsgivare även om kommunens verksamhet består av många olika områden. I detta arbete är det också viktigt att lyfta fram och se möjligheterna i ett proaktivt förhållningssätt kring jämställdhets- och mångfaldsarbete samt arbetsmiljöfrågor.
  • kompetensförsörjning och kompetensutvecklingsfrågor, vilket innebär att det utifrån en helhetssyn finns tydliga riktlinjer och förutsättningar för gemensamma arbetssätt, förhållningssätt och synsätt i dessa frågor.
  • utveckling av kommunens ledar- och medarbetarskap så att det utifrån strategier och policys finns en tydlig och systematisk linje, hur man operativt/konkret jobbar med dessa frågor. 

 

Du har också ett övergripande ansvar för att tillsammans med dina medarbetare vidareutveckla arbetet gällande löne- och kollektivavtalsfrågor, förhandlings- och arbetsrättsfrågor samt vidareutveckla HR-partnernas arbete gentemot förvaltningarna så att stödet upplevs som professionellt och gör så att förvaltningarna utvecklas och effektiviseras.

Det är viktigt att du i ditt uppdrag som HR-direktör har en förmåga att skapa en dialog och samverkan för att driva HR-frågor gentemot politik, förvaltningschefer, övriga chefer och medarbetare, så att det skapas en delaktighet och förståelse för de kommungemensamma arbetsgivarfrågor personalavdelningen driver. Det är också viktigt att du har en förmåga att koppla ihop HR, kommunikation och marknadsföring för att få genomslag och uppmärksamhet i de frågor som drivs inom HR-området.

I uppdraget som HR-direktör är det självklart att du är en förebild som chef och ledare, har en förmåga att kommunicera visioner, mål och uppdraget både internt och externt på ett förtroendefullt och professionellt sätt. 

FÖRVÄNTNINGAR
Som HR-direktör måste du ha modet att tänka nytt, vara omvärldsorienterad och ta initiativ utifrån de behov du identifierar. Du har aktivt bedrivit förändringsledning och utvecklingsarbete med goda resultat. Samtidigt som du tillsammans med dina medarbetare vidareutvecklar och professionaliserar det befintliga HR-arbetet i kommunen. Det är viktigt att du har god förmåga att utifrån HR-strategier och visioner, skapa strukturer och arbetssätt som tydliggör vad de ger för mervärde och stöd för den operativa verksamheten. I detta arbete blir det centralt att du har en förmåga att engagera och stötta chefer och medarbetare till ett effektivt, nytänkande och förändringsorienterat arbets- och förhållningssätt.

Du har ett kommunikativt ledarskap med en god förmåga att engagera och entusiasmera de du jobbar med och de du jobbar för. Du förstår värdet av och prioriterar att bygga relationer och samverka med såväl politik, ledningen/chefer, medarbetare, arbetstagarorganisationer samt med externa parter för att åstadkomma goda resultat.

Du har en förmåga att fatta långsiktigt hållbara beslut och är duktig på att motivera och få med dig andra samt på att följa upp och slutföra projekt.

Du kommer i många delar vara en ambassadör för Haninge kommuns HR-arbete, därmed måste du trivas med att vara synlig både på din avdelning, ute i förvaltningarna och i externa HR-sammanhang.

Du har mycket god erfarenhet av att leda och driva utveckling av HR-verksamhet i en större komplex verksamhet med dokumenterat goda resultat. Du har en mycket god erfarenhet av att leda och genomföra saker via andra.

Du har mycket god förståelse för politiskt styrd verksamhet (gärna kommunal verksamhet) och beslutsgången i en politiskt styrd verksamhet. Du har en relevant akademisk utbildning inom HR och har du genomgått en tyngre ledarutbildning såsom, IFL, MIL eller motsvarande är det meriterande.

ERBJUDANDE
Haninge kommun erbjuder ett attraktivt uppdrag i en kommun med en uttalad politisk vilja att växa. Ekonomiska förutsättningar och en effektiv och professionell organisation gör att Haninge kommun har goda förutsättningar att fortsätta växa och utvecklas.

Genom att arbeta i Stockholms läns sjätte största kommun, tillika utpekad som regional stadskärna i RUFS, får du möjlighet att bidra till både kommunens, Södertörns och hela Stockholmsregionens kraftfulla utveckling.

Klicka på "Ansök-knappen" och gör en formell ansökan till tjänsten som du registrerar via http://www.haninge.se  senast den 30 april. Handlingar som inkommer till Haninge kommun blir en allmän handling. Du kan även göra en förutsättningslös intresseanmälan via SOURCE hemsida: http://www.source-executive.se.

Har du frågor är du välkommen att kontakta konsult Björn Torstensson, 070 786 00 70 bjorn.torstensson@source-executive.se eller researcher Bianca Gideback, 070-8110364 bianca.gideback@source-executive.se

Liknande jobb

Liknande jobb