Analytiker till FOI i Kista - inriktning samhällets säkerhet

Plats
Kista, Stockholm
Annonserat
den 6 april 2017
Stängs
den 23 april 2017
Ref:
FOI-2017-591
Kontakta
Karin Mossberg Sonnek
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektorFOI:s avdelning Försvarsanalys ger kvalificerat analys- och beslutsstöd genom att kombinera studier och direktstödjande verksamhet med forskning. Våra resultat ger viktiga bidrag för ett tryggare och säkrare samhälle. Avdelningen arbetar bland annat inom områden som säkerhetspolitik, operationsanalys, försvarsekonomi och samhällets säkerhet.

Våra huvudsakliga uppdragsgivare är Regeringskansliet, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Försvarets Materielverk (FMV).

Arbetsuppgifter
Som analytiker med inriktning mot samhällets säkerhet strukturerar och analyserar du problem kopplade till samhällets utmaningar; exempelvis krisberedskap, civilt försvar samt risk- och sårbarhetsanalyser på lokal, regional och nationell nivå. Du samverkar med forskare på andra avdelningar inom FOI, specifikt med dem som är verksamma vid det nationella centrumet för säkerhet i styrsystem för samhällsviktig verksamhet, NCS3, som drivs i samverkan mellan FOI och MSB.

Vi försöker tillämpa många och breda perspektiv i de problem vi ställs inför. Din förmåga att tänka långsiktigt, ta hänsyn till många aspekter samt att presentera balanserade avvägningar är avgörande för att våra uppdragsgivare ska få bra beslutsunderlag. Dina resultat levereras som regel skriftligt, men du behöver också kunna stödja uppdragsgivare med mer handgriplig implementering och uppföljning.

Du arbetar tillsammans med både kollegor och uppdragsgivare, men utför också arbetsuppgifter självständigt. Arbetet genomförs som regel vid FOI:s kontor i Kista, men du bör vara beredd att i perioder arbeta på plats hos våra uppdragsgivare. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens till andra projekt och studier inom avdelningen. Efterhand kommer du att bygga upp förmågan att nyttja en bred kompetensbas från FOI:s olika avdelningar och enheter. I arbetsuppgifterna ingår också att leda seminarier/workshops, att genomföra intervjuer samt att presentera studieresultat inför publik. Möjligheterna att växla mellan olika analytikerroller och verksamheter inom Försvarsanalys är goda.

Din profil
Du har en examen på minst magisternivå, inom naturvetenskap, teknik eller annan för ämnesområdet relevant inriktning. Du har erfarenheter från att arbeta inom områden som krisberedskap, riskanalyser och säkerhet i kritisk samhällsinfrastruktur.

Vi ser gärna att du både har kunskap om olika samhällssektorer, myndigheters ansvar inom dessa och att du har kunskap och ett intresse för teknikfrågor. Vi ser också gärna att du har arbetat med olika kvalitativa eller kvantitativa analytiska metoder, såsom problemformuleringsmetoder, enkäter, intervjuer och scenariometodik. Forskarutbildning är meriterande, liksom arbete inom utrednings- eller utvärderingsverksamhet. Erfarenhet av industriella informations- och styrsystem (SCADA, DCS), cybersäkerhet, digitalisering och Internet of Things (IoT) är positivt.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Förutom att passa in i beskrivningen ovan, är det avgörande att du:

  • har en god analytisk förmåga
  • god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
  • har ett brett samhällsintresse
  • har ett intresse för teknik och hur tekniken samspelar med människor och organisationer
  • har förmåga att röra dig mellan detaljfrågor och en mer övergripande systemnivå
  • är ödmjuk inför uppgifterna, kan lyssna till och förstå uppdragsgivarens behov
  • kan planera och genomföra arbetet på ett självständigt och effektivt sätt
  • är utåtriktad, kan skapa och upprätthålla sociala kontakter med uppdragsgivare och kollegor
  • kan ge och ta kritik på ett konstruktivt sätt.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19 § i säkerhetsskyddslagen. Du ska vid behov vara beredd att krigsplaceras inom ramen för FOIs roll i totalförsvaret.

Vi erbjuder
Att arbeta på FOI ger möjlighet till intressanta och utvecklande arbetsuppgifter som bidrar till samhällets funktion och utveckling inom försvar och säkerhet. Miljön vi verkar i ställer höga krav på självständigt arbete och ansvarstagande och ger även stort utrymme för egna initiativ och professionell utveckling över tiden.

Arbetsplatsen är belägen i Kista, men som analytiker kan du också tidvis placeras i våra uppdragsgivares organisationer.

Har vi fångat ditt intresse?

Välkommen med frågor till enhetschef Karin Mossberg Sonnek eller biträdande enhetschef Anders Norén. Fackliga företrädare är Riitta Räty (SACO) och Ann Ödlund (OFR/S – ST). Samtliga nås på telefon 08 - 5550 30 00.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2017-04-23. Vi vill att du fyller i de utbildningar och erfarenheter som är relevanta för jobbet. I slutet av ansökningsformuläret kan du sedan bifoga ett komplett CV och ett personligt brev märkt med ref FOI-2017-591.

 

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi ca 930 anställda varav ca 770 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.

Liknande jobb

Liknande jobb