Analytiker till FOI i Kista - inriktning civilt försvar

Plats
Kista, Stockholm
Annonserat
den 6 april 2017
Stängs
den 23 april 2017
Ref:
FOI-2017-593
Kontakta
Karin Mossberg
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektorAnalytiker med inriktning mot civilt försvar


FOI:s avdelning Försvarsanalys ger kvalificerat analys- och beslutsstöd genom att kombinera studier och direktstödjande verksamhet med forskning. Våra resultat ger viktiga bidrag för ett tryggare och säkrare samhälle. Avdelningen arbetar bland annat inom områden som säkerhetspolitik, operationsanalys, försvarsekonomi och samhällets säkerhet.

Våra huvudsakliga uppdragsgivare är Regeringskansliet, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Försvarets Materielverk (FMV).

Arbetsuppgifter
Som analytiker med inriktning mot civilt försvar strukturerar och analyserar du problem kopplade till det civila försvarets utveckling, till exempel legala grunder, psykologiskt försvar, myndighetssamverkan och civil-militära relationer, planeringsmetoder och stabsmetodik, bedömningar av krigets konsekvenser samt motståndskraft inom olika samhällsområden.

Vi försöker tillämpa många och breda perspektiv i de problem vi ställs inför. Din förmåga att tänka långsiktigt, ta hänsyn till många aspekter samt att presentera balanserade avvägningar är avgörande för att våra uppdragsgivare ska få bra beslutsunderlag. Dina resultat levereras som regel skriftligt, men du behöver också kunna stödja uppdragsgivare med mer handgriplig implementering och uppföljning.

Du arbetar tillsammans med både kollegor och uppdragsgivare, men arbetsuppgifter utförs också självständigt. Du förväntas kunna bidra med ditt perspektiv och din kompetens till andra projekt och studier inom avdelningen. Efterhand kommer du att bygga upp förmågan att nyttja en bred kompetensbas från FOI:s olika avdelningar och enheter. Din huvudsakliga arbetsplats är FOI:s kontor i Kista, men du bör vara beredd att i perioder arbeta på plats hos våra uppdragsgivare. I arbetsuppgifterna ingår också att leda seminarier/workshops samt att presentera studieresultat inför publik. Möjligheterna att växla mellan olika analytikerroller och verksamheter inom Försvarsanalys är goda.

Din profil
Du har en examen på minst magisternivå, inom samhällsvetenskap eller annan för ämnesområdet relevant inriktning. Du har erfarenhet av arbete med krisberedskap, krishantering eller civilt försvar inom privat eller offentlig sektor, på central, regional eller lokal nivå.

Vi ser gärna att du har en bred kunskap om olika aktörer inom, och om samverkan mellan aktörer och nivåer i krisberedskapen och det civila försvaret. Kunskap om det militära försvaret är meriterande, och vi ser gärna att du har erfarenhet av att ha arbetat inom eller mot Försvarsmakten. Vi ser gärna att du har arbetat med olika kvalitativa eller kvantitativa analytiska metoder, såsom scenariometodik, riskanalys och problemstruktureringsmetoder. Forskarutbildning är meriterande, liksom arbete inom utrednings- eller utvärderingsverksamhet.

Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Förutom att passa in i beskrivningen ovan, är det avgörande att du:

  • har god analytisk förmåga
  • har god förmåga att uttrycka dig i skrift
  • har ett brett samhällsintresse
  • är ödmjuk inför uppgifterna, kan lyssna till och förstå uppdragsgivarens behov
  • har förmåga att omsätta uppdragsgivares behov till projektplaner och studier
  • kan planera och genomföra arbetet på ett självständigt och effektivt sätt
  • är utåtriktad, kan skapa och upprätthålla sociala kontakter med uppdragsgivare och kollegor
  • kan ge och ta emot kritik på ett konstruktivt sätt
  • har förmåga att röra dig mellan detaljfrågor och en mer övergripande systemnivå.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19 § i säkerhetsskyddslagen. Du ska vid behov vara beredd att krigsplaceras inom ramen för FOIs roll i totalförsvaret.

Vi erbjuder
Att arbeta på FOI ger möjlighet till intressanta och utvecklande arbetsuppgifter som bidrar till samhällets funktion och utveckling inom försvar och säkerhet. Miljön vi verkar i ställer höga krav på självständigt arbete och ansvarstagande och ger även stort utrymme för egna initiativ och professionell utveckling över tiden.

Arbetsplatsen är belägen i Kista, men som analytiker kan du också tidvis placeras i våra uppdragsgivares organisationer.

Har vi fångat ditt intresse?
Välkommen med frågor enhetschef Karin Mossberg Sonnek eller biträdande enhetschef Anders Norén. Fackliga företrädare är Riitta Räty (SACO) och Ann Ödlund (OFR/S – ST). Samtliga nås på telefon 08 - 5550 30 00.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2017-04-23. Vi vill att du fyller i de utbildningar och erfarenheter som är relevanta för jobbet. I slutet av ansökningsformuläret kan du sedan bifoga ett komplett CV och ett personligt brev märkt med ref FOI-2017-593.     

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi ca 930 anställda varav ca 770 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.

Liknande jobb

Liknande jobb