Doktorand i växtfysiologi (A) till Stockholms universitet

Plats
Stockholm (Stad) (SE)
Annonserat
den 10 april 2017
Stängs
den 2 maj 2017
Ref:
SU FV-0984-17
Kontakta
Lisbeth Jonsson
Anställningsform
Projekt
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Ref.nr SU FV-0984-17
Sista ansökningsdag: 2017-05-02.

Doktorand i växtfysiologi (A)
vid institutionen för ekologi, miljö och botanik. 

Vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik bedrivs forskning och undervisning i en internationell miljö. Ämnesområdena är marin ekologi och växtekologi, ekotoxikologi, växtfysiologi och växtsystematik. Delar av forskningen har direkt miljö- och samhällsrelevans och bedrivs ofta brett och interdisciplinärt. Institutionen har ca 140 anställda av vilka 35 är lärare och forskare och ca 50 är forskarstuderande.  

Projektbeskrivning
Projektet syftar till att öka förståelsen av ligninbildning under växters utveckling, mer specifikt ligninets oxidativa polymerisering. Det kommer att utföras i en dynamisk och aktiv grupp som studerar växtcellers differentiering och koordinering i vävnaderna. Lignin eller vedämne är en polymer i cellväggen som är uppbyggd av fenoler. Efter cellulosa är lignin den polymer som det finns mest av i biosfären. En av ligninets funktioner är att förstärka växtens ledningsvävnad för transport av vatten och mineralnäringsämnen från marken till växtens alla ovanjordiska organ. De molekylära mekanismer som kontrollerar bildningen av lignin är fortfarande till stor del okända. Gruppen där projektet skall utföras har bidragit med genombrott vad gäller kunskap om ligninsyntesen (Pesquet et al., Curr Biol. 2010; Pesquet et al., Plant Cell 2013; Derbyshire et al., Plant Cell 2015), och även i de fortsatta studierna skall ett spektrum av experimentella metoder tillämpas som kombinerar genetik, cell- och molekylärbiologi liksom biokemi och proteomik.

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet växtfysiologi, att den sökande har godkänt resultat på kurser på avancerad nivå om minst 60 högskolepoäng, varav 15 poäng ska vara kurs i växtfysiologi och 30 poäng ska vara självständigt arbete i växtfysiologi. Särskild behörighet har också den som inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. Vid anställning som doktorand/antagning till utbildning på forskarnivå ska avseende fästas främst vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.

Urval 
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. 
Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, metodkunskaper samt experimentell skicklighet, kreativitet och analytisk förmåga, initiativförmåga och självständighet, förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift samt samarbetsförmåga. Erfarenheter av växtgenetik, cellväggsanalyser och proteinbiokemi är meriterande för anställningen.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/regelboken/bok-2/forskarutbildning-och-forskning/2.8563/antagningsordning-f%C3%B6r-utbildning-p%C3%A5-forskarniv%C3%A5-1.26112.

Anställningsvillkor 
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid. 

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration. 

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av Professor Lisbeth Jonsson, tfn: +46 8 16 12 11, lisbeth.jonsson@su.se. Upplysningar om projektet lämnas av Edouard Pesquet, tfn: +46 72 203 3209, edouard.pesquet@su.se.

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se​​.

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Vi rekommenderar att ansökan, med tillhörande dokument, skrivs på engelska.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev (2-3 sidor), där du beskriver
  -dina förväntningar på, och avsikter med utbildningen
  -varför du är intresserad av det aktuella projektet
  -vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: www.su.se/om-oss/lediga-anst%C3%A4llningar/anvisningar-s%C3%B6kande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Sista ansökningsdag: 2017-05-02