Doktorand i atmosfärisk vetenskap till Stockholms universitet

Plats
Stockholm (Stad) (SE)
Annonserat
den 10 april 2017
Stängs
den 2 maj 2017
Kontakta
Gunilla Svensson
Anställningsform
Projekt
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Ref.nr SU FV-1015-17
Sista ansökningsdag: 2017-05-02.

Doktorand i atmosfärisk vetenskap
vid Meteorologiska Institutionen.

Vid Meteorologiska institutionen på Stockholms universitet, www.misu.su.se/, bedrivs forskning och undervisning i en internationell miljö med fyra huvudinriktningar: atmosfärfysik, dynamisk meteorologi, fysisk oceanografi och kemisk meteorologi. Forskningen i alla inriktningar har en stark koppling till klimatet och processer viktiga för klimatet och dess förändring. Omkring 65 personer arbetar vid institutionen varav ca 30 är forskare/lärare, 20 doktorander och 15 i den tekniska och administrativa personalen. Institutionen är en del av Bolincentret för klimatforskning, www.bbcc.su.se, där den tillsammans med tre andra institutioner bedriver forskning av de flesta aspekter viktiga för klimatsystemet. MISU är också en del av det svenska e-vetenskapscentret SeRC (e-science.se).  För mer information om forskarutbildningen på MISU se www.misu.su.se/svenska/utbildning/utbildning-p%C3%A5-forskarniv%C3%A5.

Projektbeskrivning
Atmosfäriska strukturer, såsom lågtryck och ”atmosfäriska floder”, spelar en central roll för väder och klimat. Automatiserade algoritmer för att detektera och följa utvecklingen av dessa fenomen är ett viktigt verktyg för forskning om atmosfären. Den utvalda kandidaten kommer att delta i ett spännande tvärvetenskapligt projekt med experter inom atmosfärsvetenskap, datavetenskap och visualisering för att avancera dessa algoritmer. Projektet avser att anpassa avancerade tekniker, utvecklade inom datorvetenskap och visualisering, för användning på atmosfäriska data från modeller och återanalyser, samt att använda resultaten för att få nya insikter om atmosfäriska processer.

Detta projekt är en del av ett större samarbetsprojekt finansierat av Stiftelsen för Strategisk Forskning (se här för detaljer), och kommer genomföras i nära samarbete med visualiseringsgrupper på KTH och Linköpings universitet. Det kommer också att finnas ett nära samarbete med e-Science Research Centre, SeRC. Kandidater med beräkningskompetens och ett stort intresse för atmosfäriska tillämpningar är särskilt välkomna att söka.

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För utbildning på forskarnivå inom ämnet meteorologi gäller särskild behörighet enligt Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ”Atmosfärvetenskap och Oceanografi”. För särskild behörighet krävs grundläggande högskoleutbildning om minst 240 högskolepoäng med minst 90 högskolepoäng i något av ämnena meteorologi, oceanografi, fysik eller kemi, minst 15 högskolepoäng i matematik och ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng. Av detta skall minst 60 högskolepoäng vara på avancerad nivå. Behörighet kan även uppfyllas av den som i annan ordning, inom eller utom landet, förvärvat motsvarande kunskaper.

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. Vid anställning som doktorand/antagning till utbildning på forskarnivå ska avseende fästas främst vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.regelboken.su.se.

Anställningsvillkor
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration. 

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av Professor Gunilla Svensson, gunilla@misu.su.se eller Professor Rodrigo Caballero, rodrigo@misu.su.se.

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 3 filer)

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: www.su.se/om-oss/lediga-anst%C3%A4llningar/lediga-jobb-ny-lista?rmpage=job&rmjob=3070&rmlang=SE.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Sista ansökningsdag: 2017-05-02