Doktorand i atmosfärsdynamik till Stockholms universitet

Plats
Stockholm (Stad) (SE)
Annonserat
den 10 april 2017
Stängs
den 2 maj 2017
Kontakta
Gabriele Messori
Anställningsform
Projekt
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Ref.nr SU FV-0967-17
Sista ansökningsdag: 2017-05-02.

Doktorand i atmosfärsdynamik med fokus på extremt väder
vid Meteorologiska Institutionen.

Vid Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet (MISU), www.misu.su.se, bedrivs forskning och undervisning i en internationell miljö med fyra huvudinriktningar: atmosfärfysik, dynamisk meteorologi, fysisk oceanografi och kemisk meteorologi. Forskningen i alla inriktningar har en stark koppling till klimatet och processer viktiga för klimatet och dess förändring. Omkring 65 personer arbetar vid institutionen varav ca 30 är forskare/lärare, 20 doktorander och 15 i den tekniska och administrativa personalen. Institutionen är en del av Bolincentret för klimatforskning, www.bolin.su.se, där den tillsammans med tre andra institutioner bedriver forskning om de flesta aspekter som är viktiga för klimatsystemet.

För mer information om forskarutbildningen på MISU se www.misu.su.se/research/phd-studies.

Projektbeskrivning
Doktoranden kommer att arbeta inom projektet: "Storskalig Organisation av extremt väder över Europa och Nordamerika". Fokus ligger på att karakterisera storskaliga indikationer på extremväder och med hjälp av dessa förbättra prognoser av på mellanbreddgraderna. Detta sker genom en kombination av studier av atmosfärens dynamik och statistiska / matematiska metoder. Förståelsen vunnen genom analys av historiskt och nutida klimat kommer sedan att tillämpas på klimatförändringssimuleringar av framtiden. Metoder som kan användas innefattar - men är ej begränsade till - identifiering av återkommande vädermönster i planetära vågor kopplade till regionala extremvärden, samt dynamisk systemanalys för att karakterisera förutsägbarheten av olika atmosfärtillstånd. Doktoranden kommer att ha flexibilitet att styra den långsiktiga utvecklingen av sin forskning under förutsättning att fokus ligger kvar på extrema händelser.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet krävs grundläggande högskoleutbildning om minst 240 högskolepoäng med minst 90 högskolepoäng i något av ämnena meteorologi, oceanografi, fysik eller kemi, minst 15 högskolepoäng i matematik och ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng. Av detta skall minst 60 högskolepoäng vara på avancerad nivå. Behörighet kan även uppfyllas av den som i annan ordning, inom eller utom landet, förvärvat motsvarande kunskaper.

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. Vid anställning som doktorand/antagning till utbildning på forskarnivå ska avseende fästas främst vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. 
Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.regelboken.su.se.

Anställningsvillkor
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får också arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av Dr. Gabriele Messori, telefon: +46 816 1081; gabriele.messori@misu.su.se

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

  • dina kontakt- och personuppgifter
  • din högsta examen
  • dina språkkunskaper
  • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

  • personligt brev – ange vilka av de angivna projekten du är intresserad av och varför, och vad som gör dig lämpad för dessa projek
  • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
  • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer), samt förteckning över godkända kurser
  • självständiga arbeten/uppsatser (max 3 filer).

Observera att det inte krävs en forskningsplan/projektplan; hoppa över denna del av webformuläret.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: www.su.se/om-oss/lediga-anst%C3%A4llningar/lediga-jobb-ny-lista?rmpage=job&rmjob=3020&rmlang=SE.

Anställningsintervjuer kommer sannolikt att äga rum under tiden 5 – 20 december.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Sista ansökningsdag: 2017-05-02