Doktorand i Arktiskt klimat till Stockholms universitet

Plats
Stockholm (Stad) (SE)
Annonserat
den 10 april 2017
Stängs
den 2 maj 2017
Ref:
SU FV-0997-17
Kontakta
Michael Tjernström
Anställningsform
Projekt
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Ref.nr SU FV-0997-17
Sista ansökningsdag:2017-05-02.

Doktorand i Arktiskt klimat
vid Meteorologiska Institutionen.

Vid Meteorologiska institutionen på Stockholms universitet (MISU), www.misu.su.se, bedrivs forskning och undervisning i en internationell miljö med fyra huvudinriktningar: atmosfärfysik, dynamisk meteorologi, fysisk oceanografi och kemisk meteorologi. Forskningen i alla inriktningar har en stark koppling till klimatet och processer viktiga för klimatet och dess förändring. Omkring 65 personer arbetar vid institutionen varav ca 30 är forskare/lärare, 20 doktorander och 15 i den tekniska och administrativa personalen. Institutionen är en del av Bolincentret för klimatforskning, www.bolin.su.se, där den tillsammans med tre andra institutioner bedriver forskning om de flesta aspekter som är viktiga för klimatsystemet. För mer information om forskarutbildningen på MISU se www.misu.su.se/research/phd-studies.

Projektbeskrivning
En viktig aspekt av det snabbt förändrade klimatet i Arktis är transporten av varm luft från söder. Själva värmen i sig är naturligtvis viktig, men det finns en rad fysikaliska processer, som sker då varm luft från söder förvandlas till kall Arktikluft som också påverkar, till exempel lokala förändringar i stabilitet, moln och vindar. Med en grund i direkta observationer, kommer doktoranden i detta projekt arbeta med analyser av vädermönster, trajektorier, satellitobservationer och modeller försöka förstå effekterna av dessa processer och deras tidsskalor, då luftmassan transporteras från söder till norr.

Projektet är ett samarbete med SMHI och doktoranden kommer att beredas möjlighet att under kortare perioder förlägga en del av arbetet till SMHIs forskningsavdelning. Arbetet kommer också att ingå i projektet ”Arctic Climate Across Scales (ACAS)” som startas under hösten 2017, med stöd av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet krävs grundläggande högskoleutbildning om minst 240 högskolepoäng med minst 90 högskolepoäng i något av ämnena meteorologi, oceanografi, fysik eller kemi, minst 15 högskolepoäng i matematik och ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng. Av detta skall minst 60 högskolepoäng vara på avancerad nivå. Behörighet kan även uppfyllas av den som i annan ordning, inom eller utom landet, förvärvat motsvarande kunskaper.

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. Vid anställning som doktorand/antagning till utbildning på forskarnivå ska avseende fästas främst vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. 
Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.regelboken.su.se.

Anställningsvillkor
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får också arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information om projektet lämnas av professor Michael Tjernström, michaelt@misu.su.se; notera att MT är på forskningsvistelse i USA under vårterminen 2017. Frågor om MISUs forskarutbildning besvaras också av professor Johan Nilsson, tfn 08-16 1736, nilsson@misu.su.se.

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

  • dina kontakt- och personuppgifter
  • din högsta examen
  • dina språkkunskaper
  • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

  • personligt brev – ange dina intressen och och vad som gör dig lämpad för detta projekt
  • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
  • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer), samt förteckning över godkända kurser
  • självständiga arbeten/uppsatser (max 3 filer).

Observera att det inte krävs en forskningsplan/projektplan; hoppa över denna del av webformuläret.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: www.su.se/om-oss/lediga-anst%C3%A4llningar/lediga-jobb-ny-lista?rmpage=job&rmjob=3030&rmlang=SE.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Sista ansökningsdag: 2017-05-02