Doktorand i marin ekologi till Stockholms stad

Plats
Stockholm (Stad) (SE)
Annonserat
den 10 april 2017
Stängs
den 2 maj 2017
Ref:
SU FV-0983-17
Kontakta
Francisco Nascimento
Anställningsform
Projekt
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Ref.nr SU FV-0983-17
Sista ansökningsdag: 2017-05-02.

Doktorand i marin ekologi
vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik.

Vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik bedrivs forskning och undervisning i en internationell miljö. Ämnesområdena är marin ekologi och växtekologi, ekotoxikologi, växtfysiologi och växtsystematik. Delar av forskningen har direkt miljö- och samhällsrelevans och bedrivs ofta brett och interdisciplinärt. Institutionen har ca 140 anställda, av vilka ca 35 är lärare och forskare och ca 50 är forskarstuderande.   

Projektbeskrivning
Institutionen för ekologi, miljö och botanik söker en doktorand för projektet ”Bentiska näringsväven i Östersjön”.

Hur arter interagerar med varandra påverkar ekosystemens funktion och de ekosystemtjänster vi är beroende av. Att förstå hur näringsväven är uppbyggd är också nödvändigt för att förutsäga hur den reagerar på störningar. Trots det vet vi än så länge lite om hur arter interagerar med varandra, främst på grund av metodologiska begränsningarna. DNA-tekniker, i synnerhet DNA barcoding, ger möjligheter att ta itu med några av dessa begränsningar. Detta är särskilt viktigt för bentiska evertebraters näringsväv som domineras av detritivorer. Den mesta kunskapen om dessa näringsvävar baseras på interaktioner av makrobentos som oftast är omnivorer. Hur mikroskopiska bentiska arter som ofta är specialiserade på en viss sorts föda interagerar i näringsväven är till stora delar okänt. Det övergripande målet för detta projekt är att förbättra vår kunskap om hur de marina bentiska näringsvävarna är uppbyggda och förstå betydelsen av trofisk flexibilitet och omnivori för näringsvävens nätverk och stabilitet. Dessutom kommer detta projekt undersöka hur näringsvävar förmedlar effekter av mänskligt orsakade störningar i bentiska ekosystem.

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i marin ekologi krävs att den sökande har sammantaget minst 30 hp på avancerad nivå, inom ämnena biologi, geovetenskap och kemi, samt utfört ett självständigt arbete om minst 30 hp på avancerad nivå inom det ekologiska ämnesområdet. Särskild behörighet har också den som inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. Vid anställning som doktorand/antagning till utbildning på forskarnivå ska avseende fästas främst vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.

Urval 
Bedömningsgrunder vid urval för antagning till utbildning på forskarnivå i marin ekologi är ämneskunskaper med relevans för forskningsuppgiften, praktiska erfarenheter och kunskap med relevans för forskningsuppgiften, kunskaper i vetenskaplig teori och metod, analytisk förmåga, styrkt genom vetenskaplig rapport, uppsats, examensarbete samt sökandes personliga referenser. Erfarenheter av PCR-analys, genetisk sekvensering, bioinformatik och goda statistiska färdigheter är meriterande. Sökande förväntas ha god förmåga att kommunicera på engelska.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.regelboken.su.se.

Anställningsvillkor 
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid. 

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration. 

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av Dr. Francisco Nascimento, tel: +46 8 16 49 26, francisco.nascimento@su.se eller ämnesföreträdaren Prof. Jonas Gunnarsson tel: +46 8 16 42 53, jonas.gunnarsson@su.se.

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), tfn 070-316 43 41, samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Vi rekommenderar att ansökan, med tillhörande dokument, skrivs på engelska.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev (2-3 sidor) där du beskriver
  -dina förväntningar på, och avsikter med utbildningen
  -varför du är intresserad av det aktuella projektet
  -vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: www.su.se/om-oss/lediga-anst%C3%A4llningar/anvisningar-s%C3%B6kande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Sista ansökningsdag: 2017-05-02