Doktorand i biofysik (C) till Stockholms universitet

Plats
Stockholm (Stad) (SE)
Annonserat
den 11 april 2017
Stängs
den 2 maj 2017
Ref:
SU FV-0923-17
Kontakta
Stefan Nordlund
Anställningsform
Projekt
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Ref.nr SU FV-0923-17
Sista ansökningsdag: 2017-05-02.

Doktorand i biofysik (C)
vid Institutionen för biokemi och biofysik.

Institutionens lokaler ligger huvudsakligen i Arrheniuslaboratorierna tillsammans med de andra kemiinstitutionerna och andra institutioner inom “Life Science”. Mer än 200 personer, varav ungefär 90 doktorander, är för närvarande verksamma vid institutionen. Forskningen spänner över ett brett område och är inom många av projekten av absolut högsta världsklass. Institutionen har en stark koppling till Science for Life Laboratory. Forskningen som bedrivs är unik i Sverige och också i världen genom dess tvärvetenskapliga karaktär och inkluderar bl a cellbiologi, biokemi, biofysik och teori. För mer information om vår verksamhet, se vår webbplats: www.dbb.su.se.

Projektbeskrivning
Dina studier på forskarnivå inom biofysik kommer att bedrivas inom projektet "Biofysikaliska studier av protein–membraninteraktioner". Projektledare: Lena Mäler, lena.maler@dbb.su.se.

Membranproteiners funktion styrs av ett intrikat samspel mellan proteinerna och lipiderna i membranet. Lipider ger inte bara en matris för membranproteiner att verka i, utan är livsviktiga för att ge proteinernas deras rätta struktur, dynamik och funktion. Vi har i många år fokuserat vårt arbete på att förstå dessa interaktioner genom biofysikaliska studier, främst genom att använda NMR. Vi studerar flera aspekter av dessa viktiga interaktioner, proteinstruktur och dynamik, likväl som lipidernas strukturella och dynamiska egenskaper.

Vi använder en bred arsenal av verktyg för våra studier, men NMR-metoder är vad som ger den mest detaljerade informationen. I ett av våra forskningsområden studerar vi så kallade membranbundna glykosyltransferaser. Projektet innehåller NMR-spektroskopi, metoder för att studera lipiders egenskaper, samt en del molekylärbiologi. Dessutom använder vi andra spektroskopiska metoder, såsom CD och fluorescensspektroskopi.

Du ska ha en bakgrund inom biokemi, bioteknologi eller biofysik och ha ett intresse för nya spännande biofysikaliska metoder.

Referenser: Liebau, J., Pettersson, P., Szpryngiel, S., and Mäler L. (2015) Membrane Interaction of the Glycosyltransferase WaaG. Biophys. J. 109, 552-563; Liebau J., Pettersson P., Zuber P., Ariöz C., and Mäler L. (2016) Fast-tumbling bicelles constructed from native Escherichia coli lipids. Biochim Biophys Acta. 1858, 2097-2105.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i biofysik krävs, att den sökande med godkänt resultat fullgjort kurser om 90 högskolepoäng på grundläggande nivå i fysik eller kemi samt kurser på avancerad nivå inom biofysik, biokemi och/eller fysikalisk kemi, så att totalt 60 högskolepoäng på avancerad nivå uppnås, varav ett självständigt arbete om 30 hp i något av ämnesområdena ska ingå. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper, vilket bedöms av examinator och/eller studierektor för utbildning på forskarnivå.

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. Vid anställning som doktorand/antagning till utbildning på forskarnivå ska avseende fästas främst vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.

Urval
Urval bland behöriga sökande ska göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Viktiga bedömningsgrunder är följande: förtrogenhet med teori, skicklighet inom ämnesområdet för avhandlingsarbetet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska och/eller svenska, analytisk förmåga, kreativitet, initiativförmåga, självständighet och samarbetsförmåga. Till grund för att bedöma hur den sökande uppfyller dessa krav används tidigare studiers relevans för ämnet, betyg på genomgångna högskolekurser (särskilt de på avancerad nivå), kvalitet och omfattning på det självständiga arbetet, referenser till personer som kan beskriva den sökandes färdigheter och intervjuer.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.regelboken.su.se.

Anställningsvillkor 
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års studier på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Beslut om anställning som doktorand kan inte överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av projektledaren. Allmän information angående forskarutbildningen kan fås från Stefan Nordlund, studierektor, stefan@dbb.su.se, eller Lena Mäler, prefekt, lena.maler@dbb.su.se.

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet 
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan:http://www.su.se/om-oss/lediga-anst%C3%A4llningar/anvisningar-s%C3%B6kande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Sista ansökningsdag: 2017-05-02