Doktorand i biofysik (A)

Plats
Stockholm (Stad) (SE)
Annonserat
den 11 april 2017
Stängs
den 2 maj 2017
Ref:
SU FV-0821-17
Kontakta
Stefan Nordlund
Anställningsform
Projekt
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Ref.nr SU FV-0821-17
Sista ansökningsdag: 2017-05-02.

Doktorand i biofysik (A)
vid Institutionen för biokemi och biofysik.

Institutionens lokaler ligger huvudsakligen i Arrheniuslaboratorierna tillsammans med de andra kemiinstitutionerna och andra institutioner inom “Life Science”. Mer än 200 personer, varav ungefär 90 doktorander, är för närvarande verksamma vid institutionen. Forskningen spänner över ett brett område och är inom många av projekten av absolut högsta världsklass. Institutionen har en stark koppling till Science for Life Laboratory. Forskningen som bedrivs är unik i Sverige och också i världen genom dess tvärvetenskapliga karaktär och inkluderar bl.a. cellbiologi, biokemi, biofysik och teori. För mer information om vår verksamhet, se vår webbplats: www.dbb.su.se.

Projektbeskrivning
Dina studier på forskarnivå inom biofysik kommer att bedrivas inom projektet "Struktur och dynamik hos amyloid-beta peptidaggregat". Projektledare: Andreas Barth, andreas.barth@dbb.su.se.

Alzheimers sjukdom är en allvarlig demenssjukdom som drabbar över 20 miljoner människor i hela världen. Den senaste forskningen tyder på att mindre ihopklumpningar/aggregeringar (oligomerer) av amyloid-beta peptiden är betydande för toxiciteten hos sjukdomen. Trots oligomerernas relevans, är lite känt om deras struktur och de är svåra att undersöka med traditionella strukturbiologiska metoder. För att öka förståelsen för dessa peptider, kommer en kombination av infraröd spektroskopi och 13C-isotopmärkning att användas i detta projekt. Syftet är att, (i) följa hur peptider byts ut mellan hopklumpningar, (ii) ta reda på vilka proteiner/peptider som bildar gemensamma oligomerer med amyloid-beta peptiden, och (iii) skaffa information för att bygga strukturmodeller genom att undersöka vilka peptidsegment som ligger nära varandra i den tredimensionella strukturen. Kunskap om oligomerernas strukturer och deras omvandlingsförmåga förväntas vara utgångspunkt för läkemedel mot Alzheimers sjukdom och andra relaterade sjukdomar. Den ideala kandidaten har en stark bakgrund i biokemi/biofysik samt i spektroskopi.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i biofysik krävs, att den sökande med godkänt resultat fullgjort kurser om 90 högskolepoäng på grundläggande nivå i fysik eller kemi samt kurser på avancerad nivå inom biofysik, biokemi och/eller fysikalisk kemi, så att totalt 60 högskolepoäng på avancerad nivå uppnås, varav ett självständigt arbete om 30 hp i något av ämnesområdena ska ingå. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper, vilket bedöms av examinator och/eller studierektor för utbildning på forskarnivå.

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. Vid anställning som doktorand/antagning till utbildning på forskarnivå ska avseende fästas främst vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.

Urval
Urval bland behöriga sökande ska göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Viktiga bedömningsgrunder är följande: förtrogenhet med teori, skicklighet inom ämnesområdet för avhandlingsarbetet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska och/eller svenska, analytisk förmåga, kreativitet, initiativförmåga, självständighet och samarbetsförmåga. Till grund för att bedöma hur den sökande uppfyller dessa krav används tidigare studiers relevans för ämnet, betyg på genomgångna högskolekurser (särskilt de på avancerad nivå), kvalitet och omfattning på det självständiga arbetet, rekommendationsbrev, referenser till personer som kan beskriva den sökandes färdigheter, och intervjuer.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.regelboken.su.se.

Anställningsvillkor
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Mer information angående projektet kan fås från projektledaren, se även annonsen på engelska. Allmän information angående forskarutbildningen kan fås från Stefan Nordlund, studierektor, stefan@dbb.su.se, eller Lena Mäler, prefekt, lenam@dbb.su.se.

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet 
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: http://www.su.se/om-oss/lediga-anst%C3%A4llningar/anvisningar-s%C3%B6kande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Sista ansökningsdag: 2017-05-02

Länk till den här sidan