Doktorander i molekylär biovetenskap (2) till Stockholms universitet

Plats
Stockholm (Stad) (SE)
Annonserat
den 11 april 2017
Stängs
den 2 maj 2017
Ref:
SU FV-0911-17
Kontakta
Per Ljungdahl
Anställningsform
Projekt
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Ref.nr SU FV-0911-17
Sista ansökningsdag: 2017-05-02.

Doktorander i molekylär biovetenskap (2)
vid Institutionen för molekylär biovetenskap.

Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut (MBW) bedriver experimentell grundforskning inom molekylär cellbiologi, intergrativbiologi och infektions- och immunbiologi. Forskningsmiljön präglas av en modern och avancerad metodik och har en stark internationell profil. MBW är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet med drygt 30 forskargrupper och ca 170 anställda varav 55 är doktorander. Läs mer om MBW på www.su.se/mbw.

Projektbeskrivning
Forskarutbildningen kommer att vara kopplad till Dr Johan Ankarklevs forskargrupp. Projektet behandlar molekylära mekanismer bakom genreglering under de sexuella stadierna i malariaparasiten, Plasmodium falciparums, utveckling mellan människa och mygga. Projektet innefattar NGS metoder, studier av genexpression hos individuella celler, konfokalmikroskopiering, m.m., samt arbete med malariaparasiten i kultur och i myggan. Vissa delar av projektet kommer att utföras hos samarbetspartners i USA. 

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet till forskarutbildning i molekylär biovetenskap har den som avlagt examen på avancerad nivå och fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 120 hp i molekylärbiologi, biologi, kemi eller ämne omfattande i huvudsak motsvarande innehåll. Den sökande ska med godkänt resultat genomgått kurser om minst 60 hp på avancerad nivå inom molekylär biovetenskap eller motsvarande varav minst 30 hp ska utgöras av ett godkänt självständigt arbete. Särskild behörighet har också den som i annan ordning förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper inom eller utom landet. Goda kunskaper i engelska är ett krav, samt goda erfarenheter av att jobba väl i grupp då projektet kommer innefatta flera kollaborativa moment.

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. Vid anställning som doktorand/antagning till utbildning på forskarnivå ska avseende fästas främst vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.

Urval 
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.regelboken.su.se.

Anställningsvillkor 
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av prefekten, professor Per Ljungdahl, tfn 08-16 4101, per.ljungdahl@su.se.

Upplysningar om anställningen lämnas av Dr Johan Ankarklev, tfn 0706-400450 alt 08-164312, johan.ankarklev@su.se.

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet 
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • självständiga arbeten/uppsatser (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: http://www.su.se/om-oss/lediga-anst%C3%A4llningar/anvisningar-s%C3%B6kande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Sista ansökningsdag: 2017-05-02