Doktorand i tillämpad miljövetenskap till Stockholms universitet

Plats
Stockholm (Stad)
Annonserat
den 11 april 2017
Stängs
den 2 maj 2017
Kontakta
Paul Zieger
Anställningsform
Projekt
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Ref.nr SU FV-0962-17
Sista ansökningsdag: 2017-05-02.

Doktorand i tillämpad miljövetenskap med inriktning mot atmosfärsvetenskap
vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi.

Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) har ca 220 anställda, varav ett 60-tal doktorander. Forskarutbildning bedrivs inom tillämpad miljövetenskap, analytisk kemi och miljökemi och institutionen erbjuder kurser inom miljövetenskap och analytisk kemi.

Projektbeskrivning
Det arktiska klimatet ändras dramatisk och i snabbare takt än andra delar av Jordklotet. De verksamma processerna är inte helt klarlagda trots att dessa påverkar hela klimatsystemet, inklusive väder, ekosystem, och geopolitik. Moln och aerosolpartiklar, som fungerar som kondensationskärnor (s.k. CCN) eller iskärnor (s.k. IN), spelar en viktig roll för klimatsystemet men står samtidigt för en stor del av osäkerheten i vår förståelse av det.

Detta doktorandprojekt syftar till en ökad förståelse av nyckelprocesser som styr livscykeln för arktiska moln. Det är nödvändigt att förstå dessa processer för att kunna kvantifiera molnens roll för den globala uppvärmningen och hur molnen påverkas av den samma. Tjänsten omfattar fältarbete i Arktis, analyser av långtidsobservationer, samt laboratorieexperiment som krävs i förberedande syfte. Projektets specifika mål är att studera de mikrofysikaliska egenskaperna hos CCN och IN genom experimentella studier av deras storlek, sammansättning, samt koppla dessa egenskaper med numerisk processmodellering av molnbildning. Resultaten kommer att användas till att förbättra beskrivningen av arktiska moln i storskaliga modeller s.k. Earth System Models.

Doktoranden kommer att arbeta inom det interdisciplinära projektet “Arctic Climate Across Scales (ACAS)”, ett samarbete mellan Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) och Meteorologiska institutionen (MISU), finansierat av Knut och Alice Wallenberg stiftelse.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet för utbildning på forskarnivå inom tillämpad miljövetenskap krävs att minst 45 hp på avancerad nivå ska vara i ett av ämnesområden biologi, kemi, geovetenskap, fysik eller meteorologi, varav ett självständigt arbete om minst 30 hp. Dessutom bör den sökande ha minst 30 hp i andra naturvetenskapliga ämnen än huvudämnet.

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. Vid anställning som doktorand/antagning till utbildning på forskarnivå skall avseende fästas främst vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.

Urval 
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. 
Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Ett genuint intresse för experimentell atmosfärsforskning är viktigt i detta doktorandprojekt, samt baskunskaper i analys av data och programmeringsverktyg. Tidigare erfarenhet av dessa är en fördel. Goda kunskaper i Engelska, både i skrift och tal, såväl som förmåga att kunna arbeta i grupp och samarbeta är viktigt för att lyckas med projektet.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.regelboken.su.se.

Anställningsvillkor 
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid. 

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration. 

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av Asst. Prof. Paul Zieger, tfn. 08-674 7634, paul.zieger@aces.su.se.

Upplysningar om anställningen lämnas av Prof. Ilona Riipinen tfn. 073-5859251, ilona.riipinen@aces.su.se eller Dr. Radovan Krejci tfn. 08-674 7224, radovan.krejci@aces.su.se.

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S) och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

  • dina kontakt- och personuppgifter
  • din högsta examen
  • dina språkkunskaper
  • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

  • personligt brev där du beskriver varför du är intresserad av denna anställning
  • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
  • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
  • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
  • självständiga arbeten/uppsatser (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: www.su.se/om-oss/lediga-anst%C3%A4llningar/anvisningar-s%C3%B6kande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Sista ansökningsdag: 2017-05-02