Samverkanslektor i datavetenskap (AI och Internet of Things) till Örebro universitet

Plats
Örebro (Kommun)
Annonserat
den 19 april 2017
Stängs
den 18 maj 2017
Ref:
ORU 2.2.1-01398/2017
Kontakta
Åke Strid
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Samverkanslektor i datavetenskap

Ref nr: ORU 2.2.1-01398/2017

Vi söker dig som tycker att det är inspirerande och utvecklande att arbeta med samverkan och dialog mellan samhälle, industri och universitet. Du skall också vilja bidra till det framväxande civilingenjörsprogrammet i Datateknik, liksom till den forskning som grundutbildningen är baserad på.

Vi utlyser därför en anställning som universitetslektor med samverkansuppdrag i datavetenskap vid Fakulteten för ekonomi-, natur- och teknikvetenskap, Institutionen för naturvetenskap och teknik, med placering i Örebro. Vid institutionen bedrivs internationellt erkänd forskning och utbildning inom biologi, kemi, matematik, datavetenskap och maskinteknik. Vår forskning och våra utbildningar nyttiggörs inom industri, gruvnäring, miljöanalys, läkemedelsutveckling, instrument- och materialutveckling samt i skolans värld. Läs mer om satsningen på samverkanslektorer här:

Ämnesområde
Anställningens ämnesområde är datavetenskap med fokus på samverkan med det omgivande samhället.

Forskningen inriktad mot IoT- (Internet of Things) respektive robotik har hittills haft kompletterande utgångspunkter: det ena har fokuserat på att kombinera ett stort antal utplacerade  sensorer  med interoperabilitet; det andra på att observera och samverka med omgivningen och utifrån detta planera och utföra konkreta uppgifter. Det hävdas allt oftare att man genom att integrera och kombinera resultat från dessa två forskarsamhällen kan skapa mervärden för dem båda. Dessutom anses artificiell intelligens (AI) vara en nyckel till att lyckas med denna integration. Vi söker kandidater som har intresse av, och kompetens för att arbeta med forskning i skärningspunkten mellan AI och IoT, i synnerhet där AI-teknikerna innefattar maskininlärning, kunskapsrepresentation och automatiserad planering, och där IoT-sammanhanget även kan inkludera robotiksystem.

Forskningen och samverkan inom lektoratet skall bedrivas i den befintliga forskningsmiljön inom datavetenskap, Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem (AASS), vid Institutionen för naturvetenskap och teknik vid Örebro universitets huvudcampus. AASS fokuserar i huvudsak på autonoma och intelligenta sensorsystem och industriella tillämpningar av dessa i nära samarbete med världsledande företag som Atlas Copco, Volvo CE, SAAB Dynamics, Husqvarna med fler. Lektorn förutsätts vara verksam i tvärsnittet akademi/industri i Örebroregionen, men även nationellt och internationellt.

Arbetsuppgifter
Universitetslektorn ska inom ämnet leda och utveckla Örebro universitets samverkan med det omgivande samhället, bedriva forskning och förväntas också söka externa forskningsmedel. Undervisning inom civilingenjörs- och högskoleingenjörsprogrammen ingår i arbetsuppgifterna, liksom handledning av doktorander. Arbetsuppgifterna innebär kontakter och nätverksbyggande med industri, myndigheter, vetenskapssamhället, och andra intressenter i Sverige och utomlands. Omfattningen av samverkan uppgår till 50%, egeninitierad forskning till 30% och undervisning till 20% av heltid.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom ämnesområdet eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Generellt behörighetskrav för anställning som lärare vid Örebro universitet är högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckors utbildning. Motsvarande kunskaper kan prövas vara förvärvade på annat sätt.

Bedömningsgrunder
Se fullständiga bedömningsgrunder här.

Jämlikhet
Vår ambition är att ha en arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald.

Information
Anställningen är 100%, tillsvidare och tjänsteställe är Örebro. Individuell lönesättning tillämpas. Örebro universitet tillämpar i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar lämnas av dekanus Åke Strid när det gäller generella frågor om samverkanslektorat, ake.strid@oru.se och professor Amy Loutfi när det gäller den specifika tjänsten, 019-30 11 16, amy.loutfi@oru.se

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Personligt brev

  • CV

  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)

  • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter

  • Kopior av relevanta betyg/intyg

  • Vetenskapliga publikationer som åberopas (högst tio arbeten)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Som sökande får du vid ett senare tillfälle instruktion om eventuell komplettering till sakkunniga. Denna komplettering avser endast de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan.

Sista ansökningsdag är 2017-05-18. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.