Samverkanslektor i företagsekonomi till Örebro universitet

Plats
Örebro (Kommun)
Annonserat
den 19 april 2017
Stängs
den 1 juni 2017
Kontakta
Åke Strid
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Samverkanslektor i företagsekonomi

Ref nr: ORU 2.2.1-01353/2017

Ämnesområde
Anställningens ämnesområde är företagsekonomi med fokus på samverkan med det omgivande samhället.

Bakgrund
Vi söker dig som tycker att det är inspirerande och utvecklande att arbeta med samverkan och dialog mellan samhälle, industri och universitet. Du skall också vilja bidra till det framväxande civilingenjörsprogrammet i Industriell ekonomi, liksom till den forskning som grundutbildningen är baserad på. Vi utlyser därför en anställning som universitetslektor med samverkansuppdrag i företagsekonomi vid Fakulteten för ekonomi-, natur- och teknikvetenskap, Handelshögskolan, med placering i Örebro. Vid institutionen bedrivs internationellt erkänd forskning och utbildning i nationalekonomi, företagsekonomi, statistik och informatik. Vår forskning och våra utbildningar nyttiggörs inom industri och näringsliv, finansiell och offentlig sektor, logistik, transport och infrastruktur, ekonomisk policy och utveckling samt i skolans värld. Läs mer om satsningen på samverkanslektorer här:

Ämnesbeskrivning
Forskningen och samverkan inom lektoratet skall bedrivas inom företagsekonomi med fokus mot logistik, supply chain management (SCM) och/eller industriell marknadsföring vid Handelshögskolan på Örebro universitets huvudcampus. Lektorn förutsätts vara verksam i tvärsnittet akademi/industri i Örebroregionen, men även nationellt och internationellt.

Arbetsuppgifter
Universitetslektorn ska inom ämnet utveckla Örebro universitets samverkan med det omgivande samhället, bedriva forskning och förväntas söka externa forskningsmedel. Undervisning inom civilingenjörs- och högskoleingenjörsprogrammen samt ekonomprogrammen ingår i arbetsuppgifterna, liksom handledning av doktorander. Arbetsuppgifterna innebär kontakter och nätverksbyggande med industri, myndigheter, vetenskapssamhället, och andra intressenter i Sverige och utomlands. Omfattningen av samverkan uppgår till 50%, egeninitierad forskning till 30% och undervisning till 20% av heltid.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom ämnesområdet eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Generellt behörighetskrav för anställning som lärare vid Örebro universitet är högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckors utbildning. Motsvarande kunskaper kan prövas vara förvärvade på annat sätt.

Bedömningsgrunder
Se fullständiga bedömningsgrunder här

Jämlikhet
Vår ambition är att ha en arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald.

Information
Anställningen är 100%, tillsvidare och tjänsteställe är Örebro. Individuell lönesättning tillämpas. Örebro universitet tillämpar i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar lämnas av dekanus Åke Strid när det gäller generella frågor om samverkanslektorat, ake.strid@oru.se och professor Frans Prenkert när det gäller den specifika tjänsten, 019-30 24 44, frans.prenkert@oru.se

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Personligt brev

  • CV

  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)

  • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter

  • Kopior av relevanta betyg/intyg

  • Vetenskapliga publikationer som åberopas, högst tio arbeten, i fulltextformat (OBS! Enbart publikationslista räcker inte)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Som sökande får du vid ett senare tillfälle instruktion om eventuell komplettering till sakkunniga. Denna komplettering avser endast de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan.

Sista ansökningsdag är 170601. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.