Samverkanslektor i maskinteknik till Örebro universitet

Plats
Örebro (Kommun)
Annonserat
den 19 april 2017
Stängs
den 1 juni 2017
Kontakta
Åke Strid
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Samverkanslektor i maskinteknik

Ref nr: ORU 2.2.1-01413/2017

Vi söker dig som tycker att det är inspirerande och utvecklande att arbeta med samverkan och dialog mellan samhälle, industri och universitet. Du skall också vilja bidra till det framväxande civilingenjörsprogrammet i Industriell ekonomi och till våra högskoleingenjörsutbildningar, liksom till den forskning som grundutbildningen är baserad på.

Vi utlyser därför en anställning som universitetslektor med samverkansuppdrag i maskinteknik vid Fakulteten för ekonomi-, natur- och teknikvetenskap, Institutionen för naturvetenskap och teknik, med placering i Örebro. Vid institutionen bedrivs internationellt erkänd forskning och utbildning inom biologi, kemi, matematik, datavetenskap och maskinteknik. Vår forskning och våra utbildningar nyttiggörs inom industri, gruvnäring, miljöanalys, läkemedelsutveckling, instrument- och materialutveckling samt i skolans värld. Läs mer om satsningen på samverkanslektorer här:

Ämnesområde
Anställningens ämnesområde är maskinteknik med fokus på samverkan med det omgivande samhället.

Maskinteknik är tillämpningen av vetenskap och teknik för att utveckla produkter (hårdvara) och tjänster, eller att lösa relaterade problem, ofta analysera och utveckla produkter och system med rörelse, under hantering av flera vanligen delvis motstridiga krav. Kraven omfattar vanligen funktionalitet (bärande egenskaper, vikt, storlek etc.), kostnader och tid, samt kvalitetskriterier som minimerade förluster (optimal verkningsgrad), underhåll, tillförlitlighet och tillgänglighet. Dessutom tillkommer ofta krav på estetik och miljöhänsyn. Maskinteknik inkluderar även metoder för att hitta optimala sätt att tillverka produkter och att se till att de fungerar felfritt.

Vid Örebro Universitet bedrivs forskningen i maskinteknik inom ramen för digitaliserad och hållbar produkt- och produktionsutveckling. Maskinteknik samverkar med världsledande företag som till exempel SAAB, Volvo Cars, IKEA, LKAB, Atlas Copco samt ett antal små och medelstora företag. Forskningen och samverkan inom lektoratet skall bedrivas i den befintliga forskningsmiljön inom Maskinteknik. Lektorn förutsätts vara verksam i tvärsnittet akademi/industri i Örebroregionen, men även nationellt och internationellt.

Arbetsuppgifter
Universitetslektorn ska inom ämnet, tillsammans med våra forskningsledare, vidareutveckla Örebro universitets samverkan med det omgivande samhället, bedriva forskning och förväntas söka externa forskningsmedel. Undervisning inom civilingenjörs- och högskoleingenjörsprogrammen ingår i arbetsuppgifterna, liksom handledning av doktorander. Arbetsuppgifterna innebär kontakter och nätverksbyggande med industri, myndigheter, vetenskapssamhället, och andra intressenter i Sverige och utomlands. Omfattningen av samverkan uppgår till 50%, egeninitierad forskning till 30% och undervisning till 20% av heltid. 

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom ämnesområdet eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Generellt behörighetskrav för anställning som lärare vid Örebro universitet är högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckors utbildning. Motsvarande kunskaper kan prövas vara förvärvade på annat sätt.

Bedömningsgrunder
Se fullständiga bedömningsgrunder här.

Jämlikhet
Vår ambition är att ha en arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald.

Information
Anställningen är 100%, tillsvidare och tjänsteställe är Örebro. Individuell lönesättning tillämpas. Örebro universitet tillämpar i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar lämnas av dekanus Åke Strid när det gäller generella frågor om samverkanslektorat, ake.strid@oru.se, och Lars Pejryd lars.pejryd@oru.se eller Sören Hilmerby soren.hilmerby@oru.se när det gäller den specifika tjänsten

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Personligt brev

  • CV

  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)

  • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter

  • Kopior av relevanta betyg/intyg

  • Vetenskapliga publikationer som åberopas (högst tio arbeten)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Som sökande får du vid ett senare tillfälle instruktion om eventuell komplettering till sakkunniga. Denna komplettering avser endast de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan.

Sista ansökningsdag är 2017-06-01. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.