Museichef till Göteborgs konstmuseum

Rekryterare
Plats
Göteborg (Kommun), Västra Götaland
Annonserat
den 21 april 2017
Stängs
den 1 maj 2017
Ref:
A672480
Kontakta
Britta Söderqvist
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Museichef till Göteborgs konstmuseum

Kulturförvaltningen

Arbetsbeskrivning
Vi erbjuder dig ledningsuppdrag för en verksamhet som har stor synlighet i samhället och angår många människor. Tjänsten innebär ett konstnärligt ledarskap på strategisk nivå. Vi vill att du driver och leder verksamhetsinnehållet och utvecklingen med syfte att tillgängliggöra bildkonsten och skapa förutsättningar för kunskap och upplevelse i museet för en bred målgrupp. En viktig del i denna tjänst är att positionera Göteborgs konstmuseum i lokala, nationella och internationella sammanhang och göra museet till en självklar mötesplats för konst och människor. Du kommer att ha möjlighet att genom en tillgänglig verksamhet påverka Göteborgs utveckling mot ett mer jämlikt samhälle.

En förstudie avseende om- och tillbyggnad av museet har precis arbetats fram. Museichefen har en central roll i att driva arbetet framåt och att finna extern finansiering för projektet och i övrigt.

Vi förväntar oss att du axlar chefsroller som ledare, verksamhetsföreträdare och arbetsgivare. Du kommer att ha resultat- och kvalitetsansvar för museets verksamhet, utveckling, ekonomi och personal. Du leder museets ledningsgrupp och kommer även att delta i ledningsforum för museisektorn (som förutom Göteborgs konstmuseum också omfattar Röhsska museet, Göteborgs Stadsmuseum samt Sjöfartsmuseet Akvariet).

Förvaltningens museisektor genomför en omorganisation. Du deltar i det sektorsövergripande arbetet och kommer tillsammans med dina enhetschefer att leda omorganisationens implementering lokalt som kan innebära nya roller, arbetsflöden och processer. Kvalifikationer Vi söker dig som har högskoleexamen relevant för museets ämnesområden. Konstnärligt ledarskap på strategisk nivå kräver tydliga visioner, kunskap om äldre såväl som samtida konst, samt erfarenhet av museets alla processer från samling till utställning. Vi söker dig som tidigare har arbetat som chef inom konst- och museivärlden på strategisk nivå, med goda verksamhets- och ekonomiska resultat. För att kunna motivera och stödja chefer och medarbetare med att effektivt nå uppsatta mål behöver du ha erfarenhet av att leda andra chefer, samt utbildning inom ledarskap. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation där du har arbetat med systematiskt arbetsmiljöarbete och samverkan. Har du erfarenhet av större om- och tillbyggnadsprojekt inom museiverksamhet samt av att leda förändringsprocesser med goda resultat så är detta meriterande.

För uppdraget är det är nödvändigt att du har ett etablerat nationellt och internationellt kontaktnät inom museets område med god orientering inom aktuell konst- och museidebatt.

Som ledare förväntar vi oss att du är drivande, lyhörd och tydlig. Du har förmåga att konkretisera visioner. Din kommunikativa förmåga kan skapa förutsättningar för att utveckla verksamheten och dina medarbetare. Du skapar och sprider arbetsglädje för ett hållbart medarbetarengagemang. Du behöver ha kraft, mod och kompetens att driva förändrings- och utvecklingsarbete. Du ska också ha förmågan att kommunicera och arbeta på ett sätt som genererar delaktighet och förtroende både inom och utanför museet, förvaltningen och staden.

Övrig information
Ansökan görs online för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med sökanden. Ansökningar via Offentliga jobb är offentliga handlingar. Vi planerar att hålla intervjuer i mitten av maj och beräknar att kunna ta beslut om tillsättning i början av juni.

Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: 
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Om Kulturförvaltningen
Med en internationellt uppmärksammad samling, ett gediget utställningsprogram, fördjupande forskning och ett brett utbud av pedagogiska aktiviteter är Göteborgs konstmuseum ett av norra Europas främsta museer för bildkonst. Göteborgs konstmuseum har en samling av internationell klass som omfattar konst från 1400-tal till nutid, företrädesvis från Europa och USA men med en tyngdpunkt i nordisk konst. Samlingen av nordisk konst kring sekelskiftet 1900 är exceptionell i sitt slag. Vill du leda arbetet med att utveckla Göteborgs konstmuseum till en dynamisk, tillgänglig och närvarade aktör i alla sina verksamheter?

Med utgångspunkt i en vidgad förståelse av vad ett konstmuseum kan vara, både visar och förvärvar Göteborgs konstmuseum en bredd av visuella uttryck. I såväl utställningar som nyförvärv finns ett starkt fokus på nordisk samtidskonst där verkets egenart står i fokus. Göteborgs konstmuseum är en kulturell och social mötesplats för utbyte av kunskap och upplevelser och en del av museisektorn inom Göteborg stads kulturförvaltning. Nu söker vi dig som vill leda det fortsatta utvecklingsarbetet för en ännu mer angelägen kulturinstitution. Vi söker dig som delar och värdesätter Göteborgs konstmuseums mission - att förändra det sätt vi ser på och upplever konst genom att lyfta fram verk och konstnärer ur andra perspektiv än de förväntade för att vidga den konsthistoriska berättelsen.