Prefekt till Röda korsets högskola

Plats
Stockholm (Kommun)
Annonserat
den 4 maj 2017
Stängs
den 28 maj 2017
Kontakta
Ingela Papinski
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Vi söker en Prefekt

Röda Korsets Högskola är en enskild stiftelsehögskola knuten till Svenska Rödakorset. Högskolan bedriver utbildning och forskning inom vård, omvårdnad och folkhälsa. Vår vision är att utbildning och forskning vid Högskolan ska möta framtidens globala utmaningar inom hälsa/vård och välfärd med särskilt fokus på utsatthet och ojämlikhet i vår omvärld. I enlighet med Röda Korsets grundprinciper samt nationella och internationella verksamhetsområden, vill vi verka i en miljö med hög akademisk kvalitet med innovativ utbildning och forskning. Läs gärna mer på www.rkh.se

Prefekt till Röda Korsets Högskola
Röda Korsets Högskola befinner sig i en expansiv fas med utveckling både av forskning och utbildning. Högskolan är lokaliserad i nya lokaler, Technology and Health, på Campus Flemingsberg. Campus såväl som Flemingsberg är i en intensiv utvecklingsfas i vilken lärosätet är delaktig. Vid högskolan bedrivs utbildning på grund och avancerad nivå i omvårdnad samt sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogram med stark profil mot global omvårdnad. För närvarande planeras ett internationellt program i folkhälsovetenskap, inom global hälsa, med programstart 2018. Vid högskolan bedrivs forskning inom det hälsovetenskapliga området vilken är organiserad i tvärdisciplinära forskningsteman med ämnen som omvårdnad, folkhälsovetenskap, medicin, och teknisk vårdvetenskap som bas.

Arbetsuppgifter
Som prefekt är du chef för den vetenskapliga och pedagogiska verksamheten vid en nyinrättad hälsovetenskaplig institution. Personalansvaret innefattar t ex arbetsmiljö och kompetensförsörjning för institutionens ca 40 medarbetare. Prefekten är direkt underställd rektor, ingår i högskolans ledningsgrupp och ansvarar för institutionens verksamhet, budget, resurser och utveckling. I din roll som chef leder du arbetet vid institutionen och verkar för hög kvalitet i utbildning, forskning, samverkan och internationalisering. Prefekten företräder organisationen internt såsom externt. Uppdraget kan med fördel kombineras med viss egen forskning

Behörighet
Vi söker dig med akademisk utbildning, lägst doktorsexamen inom något av lärosätets hälsovetenskapliga områden. Vidare krävs erfarenhet av arbete inom akademi och att leda en verksamhet med större budgetansvar samt erfarenhet av att planera och leda administrativa processer.

Du är väl insatt i forsknings- och utbildningsfrågor samt har goda kunskaper om villkoren inom högskolevärlden. Arbetsuppgifterna ställer krav på dokumenterat goda ledaregenskaper samt flerårig erfarenhet av uppdrag med personalansvar för ett större antal medarbetare.

Du har intresse och fallenhet för organisations-och personalfrågor och förmåga till ett proaktivt ledarskap som främjar respekt, tillit och samarbete. Därtill har du ett starkt engagemang, hög integritet, förmåga att fatta beslut samt att skapa och bibehålla goda relationer till medarbetare och externa parter. Du ska även kunna bidra till att stärka högskolans varumärke som ett hälsovetenskapligt lärosäte.

Meriterande är att du har brett nätverk nationellt samt internationellt och gärna inom för hälsovetenskapliga områden.

Vid rekryteringen kommer stor vikt läggas vid dina personliga egenskaper att axla ett omfattande ledaruppdrag.

Vi erbjuder
Anställningen är ett förordnande med läraranställning tillsvidare i botten med inledande provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse.

Ytterligare upplysningar om tjänsten lämnas av;

Louise Stjernberg, rektor
Louise.Stjernberg@rkh.se

Maria Stein Ymén, HR-chef
maria.stein.ymen@rkh.se

Fackliga företrädare

Mia Kraft, SULF,  
mia.kraft@rkh.se 

Maria Johansson, Vision, maria.johansson@rkh.se

I denna rekrytering samarbetar vi med SOURCE. För ytterligare upplysningar kontakta

Ingela Papinski,  ingela.papinski@source-executive.se
mobil: 070-5761876
Monica Landmark, monica.landmark@source-executive.se
mobil: 073-1550014

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Ansökan ska innehålla följande handlingar: 

  • Personligt brev där du kort beskriver dig själv
  • Meritförteckning med kopior av betyg, examensbevis, etc.

Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.
För att söka tjänsten klicka på "Ansök-knappen" och gör din ansökan på www.source-executive.se.
Sista ansökningsdag är den 28 maj 2017 men intervjuer kan komma att ske löpande

Liknande jobb

Liknande jobb