Generaldirektör och chef för Lotteriinspektionen

Plats
Strängnäs (Kommun), Södermanland
Annonserat
den 8 maj 2017
Stängs
den 1 juni 2017
Ref:
Fi2017/02098/OU
Kontakta
Annelie Roswall Ljunggren

12_Rosenbad_430px.jpg

Generaldirektör och chef för Lotteriinspektionen

Strängnäs

Lotteriinspektionen är en förvaltningsmyndighet för frågor om spel och lotterier. Lotteriinspektionen prövar tillstånd till rikslotterier, automatspel, restaurangkasinon och vissa bingospel. Vidare ska myndigheten ge tillstånd till lottsedlar samt utrustningar för kontroll och dragning. Lotteriinspektionen ska ha det övergripande ansvaret för att kontrollera spel- och lotteriverksamheten. Lotteriinspektionen ska inom sitt verksamhetsområde utöva tillsyn enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

Myndigheten leds av en styrelse där generaldirektören ingår. Huvudkontoret ligger i Strängnäs och myndigheten har cirka 48 anställda.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är en dokumenterat god chef och ledare med

 • goda kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser,
 • förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom,
 • erfarenhet av att leda strategiskt förändrings- och utvecklingsarbete,
 • erfarenhet av att leda genom andra chefer,
 • akademisk examen, eller motsvarande, med relevans för myndighetens ansvarsområde,
 • goda kunskaper i svenska och engelska.


Du ska också ha förmåga att

 • leda en tillsynsmyndighet med komplex verksamhet i förändring,
 • arbeta strategiskt med kompetensförsörjning,
 • företräda myndigheten internt och externt, nationellt och internationellt på ett professionellt och förtroendeingivande sätt,
 • kommunicera med marknadsaktörer, inom statsförvaltningen och i den egna organisationen,
 • leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur,
 • etablera, vidmakthålla och utveckla samarbeten med andra myndigheter,
 • företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.

Det är meriterande om du har

 • erfarenhet av myndighetens kärnfrågor,
 • goda kunskaper om Regeringskansliet.

Övrigt
Du måste vara svensk medborgare för att kunna utnämnas till generaldirektör och chef för Lotteriinspektionen. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Mer information 
Mer information om befattningen lämnas av statssekreterare Annelie Roswall Ljunggren. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Jan Lindberg, kansliet för chefsförsörjning av myndighetschefer. Du når dem via Regeringskansliets växel 08-405 1000.

Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet.

Intresseanmälan
Välkommen med din skriftliga intresseanmälan inklusive cv senast den 1 juni till Finansdepartementet, 103 33 Stockholm. Skicka anmälan i ett kuvert märkt med referensnummer Fi2017/02098/OU. Ange din postadress och ditt telefonnummer i intresseanmälan.

En bekräftelse på att vi har mottagit din intresseanmälan skickas till dig efter sista ansökningsdag.

Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.

Liknande jobb

Fler sökningar så här

Liknande jobb