Dataskyddsombud till Försäkringskassan

Plats
Stockholm (Kommun) (SE)
Annonserat
den 8 maj 2017
Stängs
den 28 maj 2017
Ref:
033060-2017
Kontakta
Eva Nordqvist
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Försäkringskassan söker ett dataskyddsombud

Ref: 033060-2017

Läs mer om Försäkringskassan som arbetsgivare och hur det är att jobba hos oss. Att jobba statligt innebär att du delar våra grundläggande värderingar.

EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation) börjar gälla den 25 maj 2018. Förordningen ersätter nuvarande EG-direktiv 95/46/EG och personuppgiftslagen (1998:204). Förordningen blir direkt tillämplig i medlemsstaterna men det finns möjlighet att i nationell rätt göra vissa undantag och anpassningar. En nyhet i förordningen är att myndigheter ska ha ett s.k. dataskyddsombud.

Ansvar och arbetsuppgifter
Dataskyddsombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser. Dataskyddsombudet ska även vara kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten och de registrerade. Ombudet ska ha en självständig roll i förhållande till myndighetens ledning.

Fram till att förordningen börjar gälla kommer du tillsammans med myndighetens verksjurister att arbeta med IT-rättsliga frågor i huvudsak kopplat till myndighetens förberedelsearbete med anledning av dataskyddsförordningen.    

Vi söker dig som 

  • har juristexamen
  • har mycket goda kunskaper i IT-rätt allmänt och även när det gäller vad den nya dataskyddsförordningen innebär för myndigheter
  • har flerårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete, bland annat inom IT-rätt
  • har förmåga att arbeta självständigt
  • är handlingskraftig
  • har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
  • kan förstå och analysera komplexa frågor
  • skriver och kommunicerar klart, tydligt och strukturerat
  • har god förmåga att samarbeta med andra

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt
Inledningsvis kommer placeringen att vara på Rättsavdelningen direkt under rättschefen. När förordningen börjar gälla kommer det sannolikt vara en annan central placering eftersom det förutsätts att ombudet har en fristående/oberoende ställning.

Rekryteringen avser en tillsvidaretjänst, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Försäkringskassan gör viss ekonomisk personkontroll innan anställning.

Om du har frågor, kontakta
Rättschef Eva Nordqvist, tfn 010-116 91 10 eller verksamhetsområdeschef Peter Andrén, tfn 010-116 91 24 (för frågor om tjänsten), HR-specialist Karin Karlsson, tfn 010-116 90 37 (för frågor om rekryteringsprocessen).

Kontaktperson för fackliga frågor är för ST: Peter Hjelm, tfn 010-116 10 53, Saco-S: Gunnel Andersson, tfn 010-114 54 39 och Seko: Irre del Barba, tfn 010-115 30 87.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 28 maj 2017. Bifoga ditt CV där du beskriver din utbildning och erfarenhet samt ett personligt brev där du berättar varför du söker arbetet.

Liknande jobb

Liknande jobb